Інструкція для авторів

Рукопис статті повинен відповідати тематиці наукового журналу і сучасному стану науки, бути актуальним і не опублікованим раніше в інших наукових виданнях. Відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, відсутність плагіату і коректність висновків, правильність цитування наукових джерел і посилання на них несе автор.

До друку приймаються рукописи написані українською або англійською мовами. До рукопису додаються анотації англійською та українською мовами. Обсяг рукопису статті разом із двома анотаціями – 5-6 сторінок (включаючи таблиці, графіки, рисунки).

Рукопис статті повинен складатися з таких частин:

 • Постановка проблеми.
 • Актуальність дослідження.
 • Формулювання мети та завдань статті.
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій.
 • Виклад основного матеріалу.
 • Висновки.
 • Список використаних літературних джерел.
 • Заголовки частин повинні бути набрані напівжирним шрифтом (bold).

Вимоги до оформлення рукопису:

Тексти рукопису набирають у текстовому редакторі MS Word (*.doc або *.docx), відповідно до таких вимог:

 1. Формат листа – А4 (210x297 мм).
 2. Відступи: ліворуч – 1,8 см, праворуч – 2,5 см, зверху – 2 см, знизу – 2,7 см; до верхнього колонтитула – 1,25 см, до нижнього колонтитула – 1,6 см.
 3. Нумерація сторінок – нижній колонтитул, по центру сторінки.
 4. Основний текст: шрифт Times New Roman, 11 pt. Міжрядковий інтервал – 1,1. Відступ першого рядка – 1 см. Вирівнювання за шириною.
 5. Рисунки та графіки у рукопис вставляють врозріз сторінки у вигляді окремих об'єктів.  Рисунки та графіки підписують (Times New Roman, 10 pt, курсив, вирівнювання по центру) і нумерують, наприклад "Рис.1. Функція f(x)".
 6. Таблиці вставляють як окремі об'єкти у форматі МS Excel або у МS Word. Перед таблицею вказують нумераційний заголовок, наприклад "Таблиця 1" (шрифт Times New Roman, 11 pt, курсив, вирівнювання по правому краю таблиці). Назву таблиці розміщують по центру сторінки  (шрифт Times New Roman, 11 pt, напівжирний. Основний текст таблиці – шрифт Times New Roman, 10 pt, вирівнювання по центру.

Порядок оформлення

З кожного нового рядка вказуються:

 1. Ініціали, прізвище автора (авторів) українською мовою (шрифт жирний, вирівнювання праворуч).
 2. Місце роботи автора/авторів (усіх, після кожного прізвища).
 3. Електронна адреса автора/авторів (усіх, після кожного прізвища).
 4. Назва статті українською мовою (великі літери, шрифт жирний, посередині).
 5. Анотація українською мовою ( 1800-2200 знаків; курсив). Саме слово анотація вказувати не потрібно. Ключові слова (8-10 слів; шрифт жирний)
 6. Ініціали, прізвище автора (авторів) англійською мовою (шрифт жирний, вирівнювання праворуч).
 7. Назва статті англійською мовою (великі літери, шрифт жирний, посередині).
 8. Анотація англійською мовою (1800-2200 знаків; курсив). Ключові слова (8-10 слів англійською мовою; шрифт жирний).
 9. Текст статті українською або англійською мовами з дотриманням.
 10. Список використаних літературних джерел кількістю від 10 до 20 (Оформлення списку літератури відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання"). У випадку використання україномовних та російськомовних джерел слід подати їх транслітераційний переклад. Інші неангломовні джерела повинні бути перекладені англійською мовою.

До редколегії журналу потрібно подати:

 • Текст рукопису статті з дотриманням зазначених вимог.
 • Відомості про автора українською або англійською мовою: прізвище, ім’я по батькові; ступінь, звання, посада, місце роботи, ЗВО, місто, країна, адреса, e-mail та номер телефону.

Всі подані рукописи проходять перевірку на відсутність академічного плагіату.

Після того, як редколегія розглянула поданий рукопис і надала схвальний відгук, авторові повідомляється про дозвіл на публікацію. При негативному відгуку рукопис може бути повернений автору для доопрацювання.

У заголовку бібліографічного запису подають ПІБ всіх авторів; для розділення зони бібліографічного опису, в бібліографічному посиланні рекомендовано застосовувати знак "крапка".

Бібліографічний опис використаного джерела повинен містити реквізити, достатні для однозначної ідентифікації джерела.

Не повинно бути "літерного міксу» в списках літератури: використання в англійських текстах кириличних літер, кириличного написання і навпаки (А, О, С, Т, М, Е, Р, Х, В, Н). Це унеможливлює коректну індексацію публікації і підрахунок цитованості.