Процес рецензування

Порядок рецензування статей, які подаються в журнал «Електроенергетичні та електромеханічні системи» Національного університету «Львівська політехніка»

  1. До рецензування допускаються статті, що оформлені відповідно до вимог до оформлення статей у фахових виданнях.
  2. При дотриманні усіх вимог до оформлення стаття передається відповідальному за випуск, який надсилає електронною поштою статтю члену редколегії, відповідальному за напрямок за темою статті (внутрішній рецензент), або зовнішньому рецензенту. Протягом 5 діб з моменту отримання статті рецензент може відмовитися від рецензування, обґрунтувавши це та повідомивши відповідального за випуск письмово.
  3. Рецензенти, які отримали рукопис статті, заповнюють типову форму (Додаток) та обирають один з варіантів рекомендації. Термін підготовки рекомендацій узгоджується з відповідальним за випуск. Рекомендації рецензент надсилає електронною поштою відповідальному за випуск.
  4. У випадку відмови у публікації або необхідності доопрацювання рецензент повинен надати письмове аргументоване пояснення причин свого рішення. У випадку незгоди з думкою рецензента автор має право надати письмову аргументовану відповідь Головному редактору видання, за рішенням якого стаття може бути відправлена на повторне рецензування до іншого рецензента або на розгляд редакційної колегії.
  5. Остаточне рішення щодо статті приймається редакційною колегією, з урахуванням отриманих рецензій.
  6. Анонімність рецензентів гарантується редакційною колегією.
  7. Якщо стаття була відхилена та доопрацьована автором з урахуванням зауважень, дороблений варіант направляється на повторне рецензування. Статті, передані авторам для виправлення, повинні бути повернені не пізніше ніж через 2 тижні після отримання. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.
  8. Остаточне рішення про друк поданого рукопису статті фіксується протоколом засідання редколегії журналу.
  9. Головний редактор, члени редакційної колегії, відповідальний за випуск, не вступають в дискусію з авторами відхилених статей.

Подані матеріали, рецензії, рекомендації до кожної статті зберігаються у редакційно-видавничому відділі протягом 2-ох років від дня подання.

Відповідальність за порушення авторських прав та недодержання існуючих стандартів покладається на автора статті.

Відповідальність за достовірність даних, обґрунтованість висновків та рекомендацій, науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензенти.

  1. Процедура рецензування і порядок врахування зауважень рецензентів можуть змінюватися.