Експериментальні дослідження динамічних процесів статичного тиристорного компенсатора для системи електропостачання шахтного навантаження

2019;
: cc. 17 - 24
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

З метою покращення показників якості електроенергії в мережі живлення 35 кВ шахтного навантаження, що живиться від шин районної підстанції 330/220/110/35 кВ «Нововолинська» Західної енергосистеми, впроваджено статичний тиристорний компен- сатор реактивної потужності (СТК). Сумісна робота СТК і пристрою регулювання напруги під навантаженням (РПН) трансформаторів підстанції дають змогу вирішити завдання комплексного керування режимом роботи системи електропостачання (СЕП) шахтного навантаження. Автори розробили структурну схему регулятора СТК пропорційної дії та виготовили дослідний зразок регулятора СТК, який дозволяє з високою точністю стабілізувати напругу в місці під’єднання СТК. Для оцінювання якості перехідного процесу, спричиненого збуреннями параметрів режиму СЕП шахтного навантаження, одержано передавальну функцію регулятора СТК з урахуванням передавальних функцій його ланок. За прийнятих значень сталої часу активного фільтра дослідного зразка регулятора показано, що перехідний процес у його схемі відбувається асимптотично із прийнятними сталими часу. Експериментальні дослідження динамічних характеристик СТК, керованого розробленим регулятором, пітвердили, що стійка робота СТК забезпечується для всього діапазону сталих часу згасання регулятора.

Razrabotka i issledovanie regulyatora staticheskogo tiristornogo kompensatora dlya podstantsii obshchego naznacheniya / Varetskiy Yu. Ye., Gapanovich V. G., Zhurakhovskiy A. V., Kens Yu. A. // Tezisy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii "Sozdanie i primenenie tiristornykh preobrazovateley soizmerimoy moshchnosti". - Kharkov, 1990.

Gapanovich V. G. Rozrobka regulyatora statichnogo tiristornogo kompensatora dlya sistemi elektropostachannya shakhtnogo navantazhennya / V. G. Gapanovich, Z. M. Bakhor // Vіsnik Natsіonalnogo unіversitetu "Lvіvska polіtekhnіka". 2016. № 840: Yelektroenergetichnі ta elektromekhanіchnі sistemi. C. 24-30.

Gapanovich V. G. Metodika rozrakhunku koefіtsієntіv pіdsilennya regulyatora statichnogo tiristornogo kompensatora / V.G. Gapanovich, Z. M. Bakhor // Vіsnik Natsіonalnogo unіversitetu "Lvіvska polіtekhnіka". - 2017. - № 870: Yelektroenergetichnі ta elektromekhanіchnі sistemi. C. 22-26.

Xiao-Ping Z., Rehtanz C., Bikash P. (2006): Flexible AC Transmission Systems: Modelling and Control. 395 p. Chap.2, Springer Berlin Heidelberg New York. - Режим доступу: http://www.springer.com/gp/book/9783642282409.

5 Hirofumi Akagi. Instantaneous power theory and applications to power conditioning / A. Hirofumi, E. Hirokazu Watanabe, A. Mauricio. New York (USA): IEEE Press book, 2007. 389 p. Режим доступу: http://www.gbv.de/dms/ilmenau/toc/522443818.PDF.

https://doi.org/10.1002/0470118938

Miranda Vladimiro. An improved Fuzzy Inference System for Voltage/VAR control // IEEE Transactions on Power Systems, vol. 22, No. 4, November 2007. - Режим доступу: https://docslide.us/documents/an-improved-fuzzy-inference- system-for-voltagevar-control.html.

https://doi.org/10.1109/TPWRS.2007.907373

Modelling and Simulation of Static VAr Compensator (SVC) in Power System Studies by MATLAB / Houari Boudjella, Fatima Zohra Gherbi and Fatiha Lakdja // ACTA ELECTROTEHNICA, vol. 49, Number 4, 2008. Р. 450-457. - Режим доступу: http://www.academia.edu/3411369/Modeling_and_simulation_of_static_var_co....

Mark Ndubuka. NWOHU Department of Electrical/Computer Engineering, Federal University of Technology, Minna, Niger State, Nigeria. Voltage Stability Improvement using Static Var Compensator in Power Systems // Leonardo Journal of Sciences, Issue 14, January-June 2009. P. 167-172. - Режим доступу: http://ljs.academicdirect.org.

Karpagam N., Devaraj D. Fuzzy Logic Control of Static Var Compensator for Power System Damping // Іnternational Journal of Electrical and Electronics Engineering, 3:10 2009. Р. 625-631. - Режим доступу: http://www.iust.ac.ir/find.php?item=35.8890.13122.en

Ghapanovych V. Gh. Eksperymentaljni doslidzhennja procesu reghuljuvannja statychnogho tyrystornogho kompensatora dlja systemy elektropostachannja shakhtnogho navantazhennja / V. Gh. Ghapanovych, Z. M. Bakhor // Visnyk Nacionaljnogho universytetu "Ljvivsjka politekhnika". Serija: Elektroenerghetychni ta elektromekhanichni systemy. - 2018. -№ 900. - C. 15-20.