Геофізичні спостереження в Закарпатті та їх результати

2013;
: pp. 154 - 156
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.154
Надіслано: Серпень 01, 2013
1
Карпатська дослідно-методична геофізична партія, Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Проведено комплексні геофізичні спостереження в зоні Оашського розлому, розглянуто вплив метеорологічних параметрів на сейсмодинамічний стан, відмічено зв'язок геодинамічних параметрів із варіаціями параметрів геофізичних полів, досліджено параметри динамічного характеру в деформаційних процесах в регіоні, які можна використати як характеристики геофізичних процесів земної поверхні в зоні можливих місцевих землетрусів.

  1. Варга П., Вербицкий Т., Латынина Л., Брымых Л., Ментеш Д., Сзадецки-Кардос Д., Эперне П., Гусева Т., Игнатишин В. Горизонтальные деформации земной коры в Карпатском регионе. Наука и технологии в России. – 2002. – № 7 (58). – С. 5-8.
  2. Вербицький Т., Кендзера О., Кузнєцова В., Ку­тас Р., Литиніна Л., Бойко Б., Вербицький С., Вербицький Ю., Ігнатишин В., Бевзю М., Різник Я., Шляховий В. Методика обробки і аналізу даних геофізичного моніторингу сейсмотектонічних процесів в Закарпатті та деякі його результати // Геофиз. журнал. – 2000. – 22, – № 3. – С. 9-17.
  3. Игнатишин В., Казанцева О., Латынина Л. Деформации земной коры в районе Восточных Карпат по данным станции Королево // ХІУ міжнародний науково-технічний симпозіум. Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища GPS I GIS-технології. (8-13 вересня ). – Алушта (Крим). – 2009 р.
  4. Ігнатишин В. Аналіз геофізичних спостережень у Закарпатті протягом 2007 року // Матеріали наукової конференції присв’яченої памяті фундаторів Карпатського відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Т.З. Вербицького і Я.С. Сапужака. – 9-11 жовт­ня 2007 р. – Львів.
  5. Ігнатишин В. Деформації земної кори, отримані на пункті деформографічних спостережень „Королево” за 2007-2008 роки та їх зв’язок з іншими геофізичними параметрам // Матеріали наукової конференції ,,Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища” 6-10 жовтня. – Львів: В-во „СПОЛОМ”, 2008. – 182 с.
  6. Ігнатишин В., Малицький Д. Геофізичні та сейс­мологічні дослідження  в  центральній  частиніЗакарпаття. (За результатами режимних спос­тережень на РГС „Тросник”, ПДС „Королеве”, РГС „Берегове”. Сейсмологічні та геофізичні дослідження в сейсмоактивних регіонах // Ма­теріали наукової конференції- семінару прис­вяченої 80-річчю з дня народження Т.З. Вер­бицького. 29-30 травня 2012 р. – С. 58-64.
  7. Латынина Л., Вербицкий Т., Игнатишин В. О деформационных процессах в северо-восточной части Карпатско-Балканского региона. Физика Земли. − 1995. − № 4. − С. 3-16.
  8. Латынина Л.А., Гусева Т.В., Игнатишин В.В. Высокоточные измерения деформации земной коры на Карпатском прогностическом полигоне // ХІУ міжнародний науково-технічний симпозіум. Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища GPS I GIS-технології. (13-18 вересня) − Алушта ( Крим). − 2010 р.
  9. Малицький Д., Ігнатишин В., Коваль Ю. Деформометричні дослідження в зоні Оашського розлому Закарпаття за результатами  режимних геофізичних спостережень на РГС ,,Тросик” ,,Королево” та ,,Берегово” // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Геологія. – 59/2012. – С. 15.