Векторний потенціал магнітного поля накладного кільцевого вихрострумового перетворювача з електропровідним феромагнітним осердям

2017;
: cc. 90 - 96
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Визначено векторний потенціал магнітного поля екранованої кільцевої циліндричної котушки прямокутного поперечного перерізу зі струмом довільної форми, яку для збільшення чутливості і концентрації магнітного поля розміщено на циліндричному П-подібному феромагнітному осерді над об’єктом контролю у формі провідної феромагнітної пластини.

1. Мартинов В. В. Спрощена модель інженерного розрахунку внесених активного та реак- тивного опорів при взаємодії вихрострумового перетворювача з контрольованим феромагнітним зразком / В. В. Мартинов, Д. В. Трушаков // Вісн. НУ «Львівська політехніка». — 2009 . — № 654: Електротехнічні та електромеханічні системи. — С. 157–162. 2. Сандовский В. А. К расчету вихретокового преобразователя с броневым магнитодиэлектрическим сердечником // Дефекто- скопия. — 1980.— № 1.—С. 96–102. 3. Учанін В. М. Математична модель вихрострумового датчика з магнітодіелектричним осердям над електропровідною пластиною / В. М. Учанін, Б. М. Колодій, Я. П. Кулинич // Фізичні методи та засоби контролю матеріалів та виробів.—Київ—Львів, 1998.— С. 18–20. 4. Учанін В. М. Дослідження впливу конструктивних факторів на індуктивність вихро- струмових перетворювачів з феритовим осердям // Методи і прилади контролю якості. — 2007. — № 6. — С. 26–31. 5. Учанін В. М. Вплив рельєфу поверхні тріщини на сигнал вихрострумового перетворювача / В. М. Учанін, М. І. Женіровський // Фіз.-хім. механіка матеріалів. — 2008. — № 2. — С. 104–106. 6. Учанін В. М. Інваріантний параметр ефективності вихрострумових давачів дефектоскопії // Фіз.-хім. механіка матеріалів. — 2012. — № 3. — С. 131–135. 7. Burke S. K. Mutual impedance of air-cored coils above a conducting plate / S. K. Burke, M. E. Ibrahim // J. of Physics D: Appl. Physics. — 2004. — 37. — P. 1857–1868. 8. Шу Ли. Уменьшение чувствительности к влиянию за- зора при контроле импульсным вихретоковым методом и использованием двухступенчатых диф- ференциальных датчиков / Ли Шу, Хуанг Сон-линь, Жао Вей, Ю Пенг // Дефектоскопия. — 2008. — № 2. — С. 84–93. 9. Яцун М. А. Чутливість характеристик власних загасаючих коливань перехідної напруги накладного вихрострумового перетворювача над об’єктом контролю у формі пластини до її магнітної проникності і електричної провідності / М. А. Яцун, А. М. Яцун // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — 2008. — № 615. — С. 176–181. 10. Яцун М. А. Власна і взаємна перехідні індуктивності накладного вихрострумового перетворювача / М. А. Яцун, А. М. Яцун // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — 2009. — № 654. — С. 280–285.