Аналіз режимів початкового збудження турбогенератора за гібридною REAL-TIME моделлю системи генерування електроенергії

2018;
: cc. 28 - 36
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано перехідні електромагнітні процеси в системі генерування електроенергії турбогенератором із безщітковою системою збудження в режимі початкового збудження турбогенератора. Дослідження проведено в гібридній системі, що поєднує комп’ютерну модель силової частини з реальним регулятором збудження. Проаналізо- вано вплив налаштування системи автоматичного регулювання на якісні показники регулювання напруги та струму збудження генератора.

1. R. A. Ufa, A. S. Vasilev and A. A. Suvorov, «Development of hybrid model of B2B HVDC», 2017 International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing (ICIEAM), St. Petersburg, 2017. — Р. 1–5. 2. K. Ou et al., «MMC-HVDC Simulation and Testing Based on Real-Time Digital Simulator and Physical Control System», in IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, vol. 2, no. 4. — Р. 1109–1116, Dec. 2014. 3. Borovikov, Y. S., Sulaymanov, A. O., Gusev, A. S., Andreev, M. V. «Simulation of automatic exciting regulators of synchronous generators in hybrid real-time power system simulator», 2nd Intern. Conference «Systems and Informatics (ICSAI)», Shanghai, 2014. — Р. 153–158. 4. S. A. Vilsen, M. Fоre and A. J. Sоrensen, «Numerical models in real-time hybrid model testing of slender marine systems,» OCEANS 2017 — Anchorage, Anchorage, AK, 2017. — Р. 1–6. 5. Plachtyna O. A hybrid model of the electrical power generation system / Plachtyna O., Kutsyk A. // Proceeding of 10th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG), IEEE Conference Publications. — 2016. — P. 16–20. 6. Плахтина О.Г., Куцик А. С., Чумак В. П., Мальцев М. О. Аналіз методом математичного моделювання динаміки паралельної роботи турбогенераторів Південно-Української АЕС // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Тем. випуск «Проблеми автоматизованого ЕП. Теорія і практика» . — Кременчук, 2012. — С. 342–343. 7. Плахтина О. Г. Числовий однокроковий метод аналізу електричних кіл і його застосування в задачах електромеханіки / О. Г. Плахтина // Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». — 2008. — № 30. — С. 223–225. 8. Юрганов А. А. Регулирование синхрон- ных генераторов / А. А. Юрганов, В. А. Кожевников. — СПб.: Наука, 1996 — 138 с. 9. Плахтына Е. Г. Математическое моделирование электромашино-вентильных систем / Плахтына Е. Г. — Л.: Вища шк., 1986. — 161 с.