Аналіз методом математичного моделювання перехідних процесів у системі генерування електроенергії турбогенератором із безщітковою системою збудження

2017;
: cc. 41 - 47
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»
4
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано перехідні електромеханічні та електромагнітні процеси в системі генерування електроенергії турбогенератором з безщітковою системою збудження для основних режимів роботи турбогенератора. Аналіз виконано за допомогою розроблених з використанням об’єктно-орієнтованого методу математичної та комп’ютерної моделей, які враховують нелінійність синхронних машин та дискретність роботи вентильних перетворювачів.

1. Likaa Fahmi Ahmed Izzat Development in Design of Brushless Self-Excited and Self-Regulated Synchronous Generator / Likaa Fahmi Ahmed Izzat, Siegfried Heier // International Conference on Renewable Energy Research and Applications, Madrid, Spain, 20–23 October 2013. — РР. 1024–1029. 2. Jerkovic V. Excitation System Models of Synchronous Generator / V. Jerkovic, K. Miklosevic, Z. Spo- ljaric // SIP 2010 28th International Conference Science in Practice, Subotica Tech — College of Applied Sciences, Subotica, Serbia, June 3–4, 2010. — Р. 77–82. 3. Yan R. Power system transient stability enhancement with an adaptive control scheme using backstepping design / R. Yan, Z. Y. Dong, T. K. Saha, and R. Majumder, // Proc. of EEE PES General Meeting, 24-28 June 2007. — Р .1–8. 4. Mahmud M. A. An alternative LQR based excitation controller design for power system to enhance small-signal stability / M. A. Mahmud // Int. Journal Elect. Power Eng. Syst., vol. 63, December 2014. РР. 1–7. 5. Yuan CAO Research on PID Parameters Optimization of Synchronous Generator Excitation Control System / CAO Yuan, MA Jin // 5th International Conference on Critical Infrastructure (CRIS), IEEE Publisher, 2010. — Р. 1–5. 6. Plachtyna O. A hybrid model of the electrical power generation system / O. Plachtyna, A. Kutsyk / Proceeding of 10th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG), IEEE Conference Publications, Bydgoszcz — 2016. — P. 16–20. 7. Плах- тина О. Г. Аналіз методом математичного моделювання динаміки паралельної роботи турбогене- раторів Південно-Української АЕС / О. Г. Плахтина, А. С. Куцик, В. П. Чумак., М. О. Мальцев // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Тем. випуск «Проблеми автоматизованого ЕП. Теорія і практика.» — Кременчук, 2012. — С. 342–343. 8. Плахтина О.Г. Числовий однокроковий метод аналізу електричних кіл і його застосування в задачах електромеханіки / О. Г. Плахтина // Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». — 2008. — № 30. — С. 223–225. 9. Юрганов А. А. Регулирование возбуждения синхронных генераторов [Текст] / А. А. Юрганов, В. А. Кожевников. — СПб.: Наука, 1996. — 138 с.