Механізми протидії негативним впливам інформаційної пропаганди

Надіслано: Вересень 15, 2015
Прийнято: Жовтень 15, 2015
Authors: 

Iryna Malyk

Lviv Polytechnic National University

Розглядаються проблеми виникнення та впливу пропагандистських технологій як необхідного елементу інформаційних війн. Досліджуються особливості застосування інформаційної зброї та інформаційних впливів на людину. Проведено аналіз популярності українських та російських телеканалів у регіонах України на сучасному етапі.

1. Dnevniki 1945 goda. Poslednie zapisi Yozef Gebbels [Elektronyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ruslit.net/preview.php?path=/txt; 2. Zozulia O. S. Informatsiina zbroia yak heopolitychnyi chynnyk ta instrument sylovoi polityky [Elektronyi resurs] / O. S. Zozulia // Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka. – 2013. – № 2. – S. 82-89. – Rezhym dostupu: http://www.nbuv. gov.ua/j-pdf/Dutp_2013_2_12.pdf; 3. Lukas E. Nova kholodna viina. Yak Kreml zahrozhuie i Rosii, i Zakhodu / E. Lukas. – K.: Tempora, 2009. – 488 s.; 4. Pocheptsov H. Informatsiini viiny: tendentsii ta shliakhy rozvytku [Elektronnyi resurs] / H. Pocheptsov. – Rezhym dostupu: http://www.osvita.mediasapiens. ua/material/9161; 5. Pocheptsov H. Suchasni informatsiini viiny / H. Pocheptsov. – K.: Vyd.dim «Kyievo-Mohylianska akademiia», 2015. – 497 s.; 6. Rada Natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy. Rishennia vid 28 kvitnia 2014 roku. Pro zakhody shchodo vdoskonalennia formuvannia ta realizatsii derzhavnoi polityky u sferi informatsiinoi bezpeky Ukrainy [Elektronyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0004525-14 7. Uriad utvoryv Ministerstvo informatsiinoi polityky Ukrainy. Uriadovyi portal [Elektronyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247989501& cat_id=244274160; 8. Shutov R. Rosiiska propahanda v ukrainskomu informatsiinomu poli. Pidsumky-2014. (13 sichnia 2015 r.) [Elektronyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.osvita. mediasapiens.ua/monitoring/ advocacy_and_influence/rosiyska_propaganda_v_ukrainskomu_informatsiynomu_poli_pidsumki2014/; 9. Yakym ie riven pidtrymky mesedzhiv rosiiskoi propahandy u zoni konfliktu: sotsiolohichne opytuvannia. [Elektronyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.osvita. mediasapiens.ua/mediaprosvita /research/yakim_e_riven_pidtrimki_mesedzhiv_rosiyskoi_propagandi_u_zoni_konfliktu_sotsiologichne_opituvannya/