Американська ідентичність: глобальний вимір

https://doi.org/10.23939/shv2016.02.019
Надіслано: Листопад 07, 2016
Прийнято: Грудень 13, 2016
Автори:
1
Lviv National Polytechnic University

Зроблено спробу обґрунтувати міжнародне значення американської ідентичності за допомогою аналізу етнічних, релігійних, політико-правових та економічних параметрів. Визначено, що етнічно сучасну Америку сформульовано на основі асиміляції корінного населення  та  переселенців  з  ЄвропиАзіїАфрики  тощоНаголошено на тому, що США притаманна плюралістична релігійна культура. Проаналізовано, що політико-правова складова теоретично будується на індивідуалізмі, конституціоналізмі та повазі до закону. Економічний аспект американської ідентичності зумовлений розвитком виробництва, корпоративною та індивідуальною конкуренцією, а також системою вільного підприємництва. Подано систематизований огляд механізмів впливу цих складових на сучасне американське суспільство і на міжнародну співпрацю  загалом.

Alba, R. (2003). Remaking the American Mainstream: Assimilation and Contemporary Immigration. Cambridge, Harvard: Harvard  University  Press.

Bloom, A. (1988). The Closing of the American Mind. New York: Touchstone.

Campbell, N. (2012). American Cultural Studies: an introduction to  American culture. London: Routledge.

Hall, J. (2001).  Is America  Breaking  Apart? Princeton, NJ: Princeton University Press.

Huntington, S. (2004). Who Are We? America’s great debate. New York: Simon & Schuster.

 Jenkins,  P. (2003).  A History of the United States. London: Macmillan-Palgrave.

Stevenson, D. (1996). American life and Institutions. Ernst Klett Verlag.