Проблема виправданості позитивних екзистенційних суджень

https://doi.org/10.23939/shv2016.02.099
Надіслано: Жовтень 26, 2016
Прийнято: Листопад 29, 2016
Автори:
1
Lviv National Polytechnic University

Проаналізовано епістемологічні підстави виправданості екзистенційних суджень, тобто суджень, що стверджують реальне існування речей поза нами. Розрізнено різні рівні функціонування відчуттів, проаналізовано роль чуттів та інтелектуальних актів у формуванні знання та забезпеченні відношення свідомості до дійсності. Використано методи логічної аналітики та історико-філософської компаративістики. Відкрито перспективу для подальшої аналітики пізнання та людського відношення до дійсності.

Bekhtereva, N. (Ed.). (1988). Mekhanizmy deyatelnosti mozga cheloveka. – Ch. І. : Neyrofiziologiya cheloveka.  [In Russian]. Moskwa: Nauka

 Bonaventura. (1993). Putevoditel dushi k Bogu. [In Russian]. Moskwa: Greko-latinskiy  kabinet  Yu.  A.   Shichalina.

Entsiklopediya epistemologii i filosofii nauki. (2009). [In Russian]. Moskwa: “Kanon+” ROOI “Reabilitatsiya”.

Fikhte, I. (1993). Naznachenie cheloveka. [In Russian]. Sochineniya v dvukh tomakh. (Vol.2). Sankt Peterburg: Mifril.

Gibson, Dzh. (1988). Ekologicheskiy pokhod k zritelnomu vospriyatiyu. [In Russian]. Moskwa: Progress.

Husserl, E. (2006). Ideya fenomenologi: Pyat' lektsіy. [In Russian]. Sankt Peterburg: ITs “Gumanitarnaya Akademiya”.

Kassen, B. (2000). Effekt sofistiki. [In Russian]. Moskwa: Mosk. filos. fond; Unisersitetskaya kniga;  Kulturnaya initsiativa.

Lebedev, M. (2009). Vremya i sushchestvovanie. [In Russian]. In O. Rumyantsev (Ed.), Sudba evropeyskogo proekta vremeni. (pp.189-201). Moskwa: Progress – Traditsiya.

Lektorskiy, V. (2001). Epistemologiya klassicheskaya i neklassicheskaya. [In Russian]. Moskwa: Editorial.

Lorents, K. (2012). Po tu storonu zerkala. Evolyutsionnaya epistemologiya. Antologiya. [In Russian]. Moskwa: Tsentr Gumanitarnykh initsiativ.

Neretina, S. (2010). Reabilitatsiya veshchi. [In Russian]. Sankt Petersburg: Izdatelskiy  dom   “Mіr”. 

Petrushenko, V. (2007). Hnoseolohichna kontseptsiia R.Dekarta. [In Ukrainian]. Filosofska dumka, 6,  34–48.

Rozov, M. (1977). Problemy    empiricheskogo    analiza    nauchnykh    znaniy. [In Russian]. Novosibirsk: Nauka. 

Rorti R. (1997). Filosofiya   i   zerkalo    prirody. [In Russian]. Novosibirsk : Izd-vo Novosib.  un-ta.  

Solso,  R. (2011).   Kognitivnaya  psikhologiya. Sankt Petersburg: Piter.

Shchedrovitskiy, G. (1984). Sintez znaniy: problemy i metody. [In Russian]. In V. Koryukin, (Ed.),Na puti k teorii nauchnogo znaniya. Moskwa: Nauka.

 Struzhevskyi,   V. (2014).  Ontolohiia. [In Ukrainian]. Kyiv: DUKH I LITERA, Instytut relihiinykh  nauk  sv.  Tomy  Akvinskoho.

Tvardovskiy, K. (2006). K voprosu o klassifikatsii psikhicheskikh yavleniy. [In Russian]. In V. Vasyukov, (Ed.). Issledovaniya analiticheskogo naslediya Lvovsko-Varshavskoy shkoly. Vyp. 1. (pp. 159-222). Sankt Peterburg: Izdatelskiy dom “Mіr".

 Vasilev, V. (2014). Soznanie  i  veshchi:  Ocherk  fenomenalisticheskoy  ontologii. [In Russian]. Moskwa:  Knizhnyy dom “LIBROKOM”.

Yevropeiskyi slovnyk filosofii: Leksykon neperkladnostei. [In Ukrainian]. (2011). (vol. 2). Kyiv: DUKH I  LITERA.