Ситуація в Україні і способи її вирішення в оцінюваннях поляків

https://doi.org/10.23939/shv2017.02.075
Переглянуто: Жовтень 10, 2017
Прийнято: Листопад 15, 2017
1
University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Досліджено формування громадської думки у Польщі на тему ситуації в Україні від 2014 року. Зокрема, проаналізовано медійну інформацію як головний чинник впливу на громадську думку. Показано ступінь відповідності поглядів поляків образу ситуації в Україні, витвореному польською пресою.

Dobek-Ostrowska, B. (2007). Komunikowanie Polityczne i Publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Hofman I., Magoś J. (2014). Obraz współczesnej Ukrainy w mediach w Polsce. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2014. 

Głowacki, A. (2017). Stosunek do przyjmowania uchodźców. Отримано з http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/ 2017/K_044_17.PDF. 

Herrmann, M. (2016). Zainteresowanie sytuacją na Ukrainie i poczucie zagrożenia. Отримано з  http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_033_16.PDF.

Centrum Badania Opinii Społecznej. (n.d.). Отримано з http://www.cbos.pl/PL/faq/faq.php.

Centrum Badania Opinii Społecznej. O Firmie. (n. d.). Отримано з http://www.cbos.pl/PL/o_firmie/o_firmie.php

Kowalczuk, K. (2014a). Konflikt ukraiński i wojna handlowa z Rosją. Отримано з http://www.cbos.pl/ SPISKOM.POL/2014/K_119_14.PDF.

Kowalczuk, K. (2015a). O konflikcie na Ukrainie i sankcjach gospodarczych wobec Rosji. Отримано з http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_084_15.PDF.

Kowalczuk, K. (2015b). O sytuacji na Ukrainie i polskiej pomocy dla wschodniego sąsiada. Отримано з http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_022_15.PDF.

 Kowalczuk, K.(2014b). O sytuacji na Ukrainie przed akcjami separatystów na wschodzie. Отримано з http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_054_14.PDF.

Kowalczuk, K. (2014c). Polacy o sytuacji na Ukrainie w czasie krymskiego kryzysu. Отримано з http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_035_14.PDF.

Kowalczuk, K. (2014d). Zainteresowania sytuacją na Ukrainie i poczucie zagrożenia w październiku.  Отримано з http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_144_14.PDF.

Marshall, G. (2004). Opinia publiczna, [in:] Słownik socjologii i nauk społecznych.  Warszawa: Wydawnictwo  Naukowe  PWN.

Ociepka, B.(2002). Komunikowanie międzynarodowe. Wrocław:  Wydawnictwo Astrum.

Omyłka-Rudzka, M. (2014). Czy zaangażowanie społeczności międzynarodowej w rozwiązywanie konfliktu ukraińskiego jest wystarczające? Отримано з  http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_134_14.PDF.

Omyłka-Rudzka, M. (2017). Stosunek do innych narodów. Отримано з http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/ 2017/K_021_17.PDF.

Polski dyskurs prasowy o konflikcie na Ukrainie. Perspektywa porównawcza 2014-2015. Отримано з http://www.lbm.uw.edu.pl/attachments/article/123/Polski%20dyskurs%20prasowy%20o%20konflikcie%20na%20Ukrainie. %20Perspektywa%20por%C3%B3wnawcza%202014-2015.pdf.

Roguska, B. (2014). Stosunek do protestów na Ukrainie. Отримано з http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/ 2014/K_021_14.PDF