PESCO, CARD, EDF: стратегія, аналіз та фінансування у сфері гарантування безпеки Європейського Союзу (Науково-методична стаття)

https://doi.org/10.23939/shv2020.02.001
Надіслано: Липень 16, 2020
Прийнято: Жовтень 06, 2020
Автори:
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

У статті зроблено огляд безпекових програм ЄС, проаналізовано їхню інституційну основу та реалізацію конкретних проєктів, покликаних розширити співпрацю держав-членів в оборонному та безпековому секторах. Йдеться про Постійну структуровану співпрацю з питань безпеки і оборони (Permanent Structured Cooperation, PESCO); Координований щорічний огляд оборони (the Coordinated Annual Review on Defence, CARD) та Європейський оборонний фонд (European Defence Fund, IDF). Доводиться актуальність комплексного дослідження PESCO, CARD, EDF, діяльність яких спрямована на забезпечення стратегічної компоненти співпраці, аналізу сектору оборони та фінансування пріоритетів у сфері гарантування безпеки Об’єднання. Стверджується, що PESCO стало ключовою стратегічною ініціативою ЄС, CARD дозволяє координувати розвиток військових можливостей у державах-членах; EDF створений для координації, збільшення інвестицій та покращення взаємодій у сфері оборони між країнами членами ЄС. Проаналізовано виклики, які постають у рамках функціонування цих ініціатив. Стверджується, що ключовим викликом для CARD є неготовність країн-членів ділитися національними планами оборони одна з одною, а також вже наявна та потенційна координація та гармонізація оборонних планів у рамках Оборонного планування НАТО. Прослідковано особливості конкретних проектів, що фінансуються у рамках Європейського оборонного Фонду: «Океан 2020», «Eurodrone», «SPIDER», «EuroSWARM», «TRAWA», «ACAMSII», «Gossra», «Vestlife». Спостерігається постійний прогрес у галузі безпеки та оборони ЄС: ініційовано численні оборонні проекти у рамках PESCO; відбувається синхронізація оборонного планування через CARD; стимулюються інвестиції в оборону за рахунок фінансування оборонних дослідницьких проектів через ЕDF, продовжується робота над покращенням військової мобільності; покращується координація співпраці між ЄС та НАТО тощо.

 1. Договор о Европейском Союзе (в редакции Лиссабонского договора) (2009). Право Європейского Союза. Retrieved from https://eulaw.ru/treaties/teu _ old/
 2. Молдован, О. (2017). Історичний саміт Європейської ради: наслідки для України. Retrieved from https://mind.ua/openmind/20173535-istorichnij-samit-evropejskoyi-radi-naslidki-dlya-ukrayinie:14.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri'>old/
 3. A  European  Defence  Fund:  €5.5  billion  per  year  to boost  Europe’s  defence  capabilities  Brussels.  Press  Release. (2017).  European  Commission.  Retrieved  from  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_en.htm 
 4. European  Council meeting  conclusions.  14  December 2017.  (2017).  European  Council.  Retrieved  from  
  http://www. 
 5. consilium.europa.eu/media/32204/14-final-conclusions-rev1-en.pdf 
 6. European  Council,  22-23  June  2017.  Main  results. (2017).  European  Council.  Counsil  of  the  European  Union. 
 7. Retrieved  from  http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2017/06/22-23-euco-conclusions_pdf/ 
 8. European Defence Fund – Factsheet. (2019). European Commission.  Retrieved  from
   https://ec.europa.eu/docsroom/ 
 9. documents/34509 
 10. European Defence Fund: €205 million  to boost  the EU’s strategic  autonomy  and  industrial  competitiveness.  (2020). 
 11. Europeansting.  Retrieved  from  https://europeansting.com/2020/06/15/european-defence-fund-e205-million-to-boost-the-eus-strategic-autonomy-and-industrial-competitiveness/
 12.  Fiott, D. (2017). The CARD on the EU Defence Table. European  Union  Institute  for  Security  Studies  (EUISS). Retrieved  from  https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Alert_10_CARD_0.pdf 
 13. Fiott,  D.  (2019).  Yearbook  of  European  security. Retrieved  from  https://www.iss.europa.eu/sites/default/ files/EUISSFiles/yes2019.pdf 
 14. Gotkowska  J.  (2018).  The  Trouble with  PESCO.  The Mirages  of  European  Defence.  Point  of  View  69.  Centre  for 
 15. Eastern Studies. Retrieved from https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/pw_69_pesco_ang_net.pdf 
 16. Moldovan,  O.  (2017).  The  Historic  Summit  of  the European  Council:  Implications  for  Ukraine.Retrieved from https://mind.ua/openmind/20173535-istorichnij-samit-evropejskoyi-radi-naslidki-dlya-ukrayini 
 17. Permanent  Structured  Cooperation  updated  list  of PESCO  projects  –  Overview.  (2018).  Council  of  the  EU. Retrieved from https://www.consilium.europa.eu/media/37028/ table-pesco-projects.pdf 
 18. Pilot  Project  EuroSWARM  and  SPIDER  activities completed.  (2018).  EDA.  Retrieved  from  https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2018/02/23/pilot-project-euroswarm-and-spider-activities-completed 
 19. The European Defence Fund: Questions  and Answers. (2017).  Europa-nu.  Retrieved  from  
  https://www.europa-nu.nl/ 
 20. id/vkevfccygvza/nieuws/the_european_ defence_fund_questions_and