Роль освіти у подоланні негативних інформаційних впливів за доби постправди

https://doi.org/10.23939/shv2021.01.033
Надіслано: Січень 15, 2021
Прийнято: Квітень 10, 2021
Автори:
1
Lviv Polytechnic National University

Проаналізовано особливості трактування постправди, ключові її інформаційні прояви та вплив на сучасне глобальне суспільство. Стверджується про важливу роль освіти у подоланні негативних проявів політичної практики постправди. Наголошено, що ключовим механізмом протидії поширенню практик постправди в інформаційній сфері, зменшенню її деструктивного впливу є формування у пересічних громадян потреби боротьби з дезінформацією і посилення їх уміння обробляти, в т. ч. декодувати, інформацію, відділяти корисні її компоненти від шкідливих. З’ясовано, що дослідники проблем, зумовлених появою феномену постправди, пропонують їх розглядати у рамках чотирьох підходів, прихильники кожного з яких застосовують різні варіанти для аналізу викликів, які породжує мислення в рамках парадигми постправди. Йдеться про такі підходи, пов’язані із аналізом способів пізнання людей: нерозуміння пізнання; помилкові способи пізнання; нехтування правдою (у достатній для певного індивіда мірі) та розбіжності у пізнанні. У рамках кожного підходу дослідники пропонують: (а) пояснення того, як способи пізнання людей можуть впливати на тенденції розвитку феномену постправди загалом, (б) аналіз того, як освіта може посилити ці проблеми та (в) пропозиції щодо того, як освіта може пом’якшити згадані проблеми.

Наголошено, що явище постправди виникає на перетині різних контекстів, саме тому необхідно шукати шляхи та розробляти освітні інструкції так, щоб вирішувати соціальні та політичні проблеми, а також заохочувати громадську участь, яка надасть індивідам політичні практики, що емпірично заперечать тези постправди. Визначено необхідність тіснішої співпраці між політиками, представниками соціальної сфери, науковцями та викладачами для розробки міждисциплінарних вказівок, які можуть надати відповіді на виклики епохи постправди, сприятимуть покращенню мислення про проблеми, які існують у світі постправди.

 1. Anish, J. (2019). “A truth called Post-truth. Retrieved from https://www.academia.edu/33846217/A_truth_called_Post-truth
 2. Barzilai, S., Chinn, A. C. (2020). A Review of Educational Responses to the “Post-Truth” Condition: Four Lenses on “Post-Truth” Problems. Educational Psychologist, 55(3), 107-119.  https://doi.org/10.1080/00461520.2020.1786388
 3. Bimber, B., Gil de Zúñiga, H. (2020). The Unedited Public Sphere. New Media & Society, 22(4), 700-715. https://doi.org/10.1177/1461444819893980
 4. Carrera, P. (2018). The Stratagems of Post-Truth. Revista Latina de Comunicación Social, 73, 1469-1482 [online]. Retrieved from http://www.revistalatinacs.org/073paper/1317/76en.html
 5. Crilley, R., Chaterje-Doody, P. (2018). Security Studies in the age of ‘Post-Truth’ Politics: In Defence of Poststructuralism. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/323451926_Security_studies_in_the_age_of_'post-truth'_politics_in_defence_of_poststructuralism  https://doi.org/10.1080/21624887.2018.1441634
 6. Garland, R. (2018). “Is Post-Truth Another Word for Political Spin or a Radical Departure from It? Evidence from behind the scenes in UK government communications: 1997-2015. International Journal of Media & Cultural Politics, 14 (3), 333-350. https://doi.org/10.1386/macp.14.3.333_1
 7. Ghayrat, Sh. (2017). Information War: The War for the “Truthful” High Ground. SAGE International. Retrieved from https://css.ethz.ch/content /dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/resources/docs/Sage-Information%20War.pdf
 8. Herzinger, R. (8 November, 2019). “Success of Extremist Anti-Western Movements is the Result of Disinformation Influence”. [In Ukrainian]. Ukrainian Week. Retrieved from https://tyzhden.ua/News/237466
 9. Lazareva, A. (2018). “On Tiptoe Over the Abyss”. [In Ukrainian]. Ukrainian Week. Retrieved from https://tyzhden.ua/World/2
 10. Leith, S.(2017). “Nothing like the truth”. TLS. Retrieved from https://www.the-tls.co.uk/articles/post-truth-sam-leith/
 11. Morgan, S. (2018). Fake news, Disinformation, Manipulation and Online Tactics to Undermine Democracy. Journal of Cyber Policy, 3(1), 39-43. https://doi.org/10.1080/23738871.2018.1462395
 12. Nayef, Al-Rodhan. (2017). Post-Truth Politics, the Fifth Estate and the Securitization of Fake News. Global Policy Journal, Retrieved from https://css.ethz.ch/en/services/digital-library/articles/article.html/cf02167f-4633-41dc-a857-a4da299b9306
 13. Reichstadt, R. (2020). “Conspiracy is not a Psychological Pathology, It Is a Political Project”. [In Ukrainian]. Ukrainian Week. Retrieved from https://tyzhden.ua/World/239586
 14. “The Post-Truth World. Yes, I’d Lie to You”. (2016). The Economist. Retrieved from http://www.economist.com/news/briefing/21706498-dishonesty-politics-nothing-new-manner-which-some-politicians-now-lie-and
 15. “Woke” and “Post-Truth” added to Oxford English Dictionary. (2017). BBC. Retrieved from http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/40414375/woke-and-post-truth-added-to-oxford-english-dictionary
 16. Word of The Year 2016 Is... (2016). Oxford Dictionaries. Retrieved from https://www.lexico.com/definition/post-truth