Інформаційне забезпечення виготовлення документів про вищу освіту державного зразка для випускників львівської політехніки

2019;
: cc. 103 - 110
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Важливість упровадження стандартів на всіх рівнях освіти є важливим та невід’ємним фактором зростання інтелектуального потенціалу України. Підходи ринкової економіки вимагають від навчальних закладів надання не тільки якісних освітніх послуг, але видання документів про освіту відповідно до європейських норм та правил. Саме це є запорукою конкурентоспроможності.

У сучасних умовах, випускники, зокрема закладів вищої освіти, повинні мати сертифікати та інші документи, які підтверджують якість наданих освітніх послуг та гарантують захищеність та унікальність отриманих документів. Крім того, такі документи повинні відповідати технічним регламентам. Причому заклади вищої освіти, які виготовляють таку документацію, повинні переконливо доводити свою компетентність, розробляючи відповідне інформаційне забезпечення, оскільки це підвищує довіру до виданих ними документів завдяки оцінюванню їхньої компетентності на підставі загальноприйнятих критеріїв. У сфері удосконалення такої продукції головну роль відіграє комплексне управління якістю продукції на основі міжнародних стандартів ISO 9001.

Мета статті — проаналізувати документацію та побудову інформаційної підтримки виготовлення диплома про вищу освіту у Видавництві Львівської політехніки. Для вдруковування змінної персоніфікованої інформації випускників у бланки дипломів розроблено інформаційну систему «Диплом» у середовищі Microsoft Access. Розроблене інформаційне забезпечення дало змогу оптимізувати процес виготовлення документів про вищу освіту державного зразка та істотно знизити ціну бланків документів про вищу освіту та підвищити конкурентоспроможність серед студентів ЗВО, зокрема Національного університету «Львівська політехніка», на міжнародних ринках праці, зокрема Європейського Союзу.

1. Law of Ukraine (28.12.2014). On Higher Education, № 76-VIII. Article 7.

2. Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine (May 12, 2015). "On Approval of Document Forms on Higher Education (Scientific Degrees) of the State Sample and Annexes thereto, the Sample of Academic Certificate", No. 525.

3. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine (30.03.2015). "On Documents on Higher Education (Scientific Degrees) of the State Model".

4. Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine (10.12.2003). "On Approval of the Regulations on IVS "EDUCATION" and the Procedure for Ordering, Issuing and Accounting of Documents on Education of the State Model", № 811.

5. Holoshchuk, R. (2015). Documentation support for the production of student tickets at the Lviv Polytechnic Publishing House. Information, Communication, Society: Proceedings of the 4th International Scientific Conference ICS-2015, 218-219.

6. Shakhovska, N., Vovk, O., Hasko, R., Kryvenchuk, Y. (2017). The method of big data processing for distance educational system. Proceedings of the XII-th International Scientific and Technical Conference "Computer Science and Information Technologies", 461-473. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70581-1_33

7. Vovk,O., Pasichnyk,V., Shakhovska,N., Yakushev,V. (2013). Computer intellectual property: a tutorial. Lviv, 317.

8. Holoshchuk, R., Kostiv, Y. (2016). Documentation and information support for the production of diplomas on higher education at the Lviv Polytechnic Publishing House. Information, Communication, Society: Proceedings of the 5th ICS-2016 International Scientific Conference, 268-269.

9. Holoshchuk, R., Kostiv, R. (2017). Organizational support for the production of documents on higher education of the state sample to graduates of Lviv Polytechnic. Information, Communication, Society: Proceedings of the 6th International Scientific Conference ICS-2017, 201-202.