Врахування інформації від працедавця в інформаційній моделі предметної області “навчальний процес” для контролю якості інтелектуальної продукції ВНЗ

2009;
: сс. 176 – 180
Authors: 

Малахов Є.В., Марущак В.І.

Одеський національний політехнічний університет

Розглянуто важливість урахування побажань працедавця у підготовці інтелектуальної продукції ВНЗ під час впровадження Болонського процесу та відповідно до вимог системи менеджменту якості. Проаналізовано вимоги щодо професійних навиків, якими повинен володіти конкурентний фахівець. Результати аналізу відображено в моделі життєвого циклу підготовки фахівця під час розгляду предметної області “Навчальний процес” на рівні екземплярів об’єкта “дисципліна”. Подано інтерпретацію терміна “якість інтелектуальної продукції ВНЗ”.

1. Воробьев Г.В. Экспертно-аналитическая модель учета требований заказчика и мнений заинтересованных лиц при реализации стратегии TQM в образовательной сфере. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tqm.stankin.ru/index2.html. 2. Малахов Є.В. Аналіз та маніпулювання інформаційними моделями предметних областей для розв’язання задач управління [Текст] / Є.В. Малахов, В.І. Марущак // Труды Одесского политехнического университета: Научный и производственно-практический сборник. – Одессa, 2006. – Спецвыпуск. – С.5–10. 3. Марущак В.І. Управління і оцінка якості інтелектуальної продукції ВНЗ [Текст] / Холодильна техніка і технологія. Науково-технічний журнал № 4 (114). – Одесa, 2008. – С.89–92. 4. Малахов Є.В. Технічне завдання на науково-дослідну роботу “Дослідження моделей предметних областей в системах управління якістю інтелектуальної продукції”. – № 626–68. 5. Щеглов П.Е. Профессиональный портрет специалиста в системе управления качеством образования в вузе [Текст] / П.Е. Щеглов, Н.Ш. Никитина // Университетское управление. – 2004. – № 1(29). – С. 48–56. 6. Молодой специалист глазами работодателя. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mgugik.ru/rabota. 7. Конференция “Повышение эффективности трудоустройства выпускников ВУЗов”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apsc.ru.