Методи зіставлення статистичних характеристик при формуванні вибірок у лінгвістиці

2010;
: сс. 296 – 305
Автори: 
Заяць В.М., Заяць М.М.

В.М. Заяць1, M.М. Заяць2

  1. Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В. Чорновола, кафедра інформаційно-комп‘ютерних технологій та систем;
  2. Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем і мереж

Досліджуються загальні положення лінгвістичної статистики для мовознавця. Наведено конкретні приклади застосування методів зіставлення статистичних характеристик.

1. Заяць В.М. Методи, алгоритми та програмні засоби для моделювання та аналізу динаміки складних об‘єктів та систем на основі дискретних моделей / Заяць В.М.– Львів: Новий світ – 2009. – 400 с. 2. Платонов А.В. Використання експертних ситуативних моделей у сфері державної безпеки / А.В. Платонов, І.В. Баклан, К.В. Крамер // Зб. праць міжнар. наукової конф. ISDMCI' 2008. Євпаторія. – 2008. – Т. 1. – С. 39–43. 3. Заяць В.М. Перспективні напрямки розвитку та застосування систем розпізнавання та ідентифікації об‘єктів і процесів на основі дискретних моделей коливних систем / В.М Заяць, М.М. Заяць // Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка” "Інформаційні системи та мережі". – 2008. – № 610. – С.137–147. 4. Заяць В.М. Построение и анализ модели дискретной колебательной системы / В.М. Заяць // Кибернетика и системный анализ. – 2000. – С. 161–165. 5. Перебийніс В.І. Статистичні методи для лінгвістів / В.І. Перебийніс. – Нова книга. – 2002. – 170 с. 6. Заяць В.М. Аналіз динаміки та умов стійкості
дискретних моделей коливних систем / В.М. Заяць // Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка” "Інформаційні системи та мережі". – 2004. – № 519. – С.132–142. 7. Щербина Ю.М. Предмет математичної лінгвістики / Ю. Щербина // Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка” "Інформаційні системи та мережі". – 2008. – № 631. – С.138–147. 8. Заяць В.М. Алгоритмічне та програмне забезпечення системи розпізнавання людини за її рукомоторними реакціями / В.М. Заяць, О.О. Уліцький // Вісник Держ. ун-ту „Львівська політехніка” "Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології". – 2000. – № 392. – С.73–76. 9. Фукунага К. Введение в статистическую теорию распознавания / К. Фукунага. – М.: Наука, 1979. – 512 с. 10. Горелик А.Л. Методы распознавания / А.Л. Горелик, В.А. Скрипник. – М.: Высшая школа, 1989. – 232 с. 11. Дуда Р. Распознавание образов и анализ сцен / Р. Дуда, П. Харт. – М.: Мир, 1976. – 512 с. 12. Статистичні методи дослідження мовного матеріалу // У зб. «Методи структурного дослідження мови». – К.: Наукова думка, 1968. – С.120–163. 13. Заяць В.М. Математичний опис системи розпізнавання користувача комп’ютера / В.М Заяць, М.М. Заяць // Зб. "Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології". – Львів. – 2005. – Вип. 1. – С. 146–152. 14. Заяць В.М. Підходи до побудови систем захисту інформації від несанкціонованого доступу / В.М Заяць, М.М. Заяць // Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка” "Інформаційні системи та мережі". – 2008. – № 631. –С.138–147. 15. Zayats V. Statistic Results of Recognition Structural Method of Written Text by hand / V. Zayats, M. Zayats, D. Ivanov // Pros. of the Xth International Conf. "The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics". – Lviv–Polyana. – 2009. – P. 494–496.