Випуск 673, 2010

Статті, вміщені у Віснику, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж, управління проектами та програмами, комп’ютерної і математичної лінгвістики.

Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Інформаційні системи та мережі: [збірник наукових праць] / відповідальний редактор В. В. Пасічник. – Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 463 с. : іл. – (Вісник / Міністерство освіти і науки України, Національний університ "Львівська політехніка" ; № 805). – Бібліографія в кінці статей.

У цьому номері

(41 статей)

Chertov O., Tavrov D.

сс. 3 - 15

Пшеничний О.Ю., Чорней І.М., Шаховська Н.Б., Литвин В.В.

сс. 154 – 162

Годич О.В., Наконечний Ю.С., Щербина Ю.М.

сс. 233 – 248

Давидов М.В., Нікольський Ю.В., Тиханський С.М.

сс. 267 – 273

Дронюк I.М., Назаркевич M.А., Коваленко О.В.

сс. 274 – 281

Кульчицький І.М., Романюк А.Б., Харів Х.Б.

сс. 306 – 318

Тарасов Д.О., Мельник А.С., Голобородько М.М.

сс. 365 – 373

Щербина Ю.М., Шестакевич Т.В., Висоцька В.А.

сс. 384 – 392