ймовірність

ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАГАТОКВАРТИРНОГО ЖИТЛА 2021-2035

У статті представлено аналітичний огляд перспективних тенденцій багатоквартирного житла на наступні 15  років. Дані тенденції прогнозуються на основі аналізу міжнародного досвіду, зокрема країн Європи. Цей прогноз загалом ґрунтується на поточній економічній ситуації та демографічних тенденціях в Україні. Найбільш  ймовірним трендом є  зростання ролі енергоефективності в оцінці споживчих характеристик житла. Існує великий вітчизняний та зарубіжний досвід застосування засобів енергозбереження.

Аналіз математичних моделей функціонування скалярних багатопроцесорних систем

Досліджено математичні моделі функціонування складних систем. Встановлено відпо- відність результатів дослідження якісним уявленням про поведінку системи, насичення системи у разі збільшення кількості користувачів.

Методи зіставлення статистичних характеристик при формуванні вибірок у лінгвістиці

Досліджуються загальні положення лінгвістичної статистики для мовознавця. Наведено конкретні приклади застосування методів зіставлення статистичних характеристик.

Образний підхід до обчислення кількості інформації та оцінки її цінності

Розглянуто різні підходи до визначення та обчислення основних понять теорії інформації, зокрема кількості інформації та оцінки її цінності на підставі статистичних міркувань (класичний підхід), теорії алгоритмів (алгоритмічний підхід) та теорії розпізнавання образів (образний підхід). Здійснено їх порівняльний аналіз та відзначено сфери їх ефективного застосування. Запропоновано новий підхід, який дає змогу кількісно оцінити цінність інформації.

Використання адаптивних онтологій під час моделювання петлі Бойда

Розроблено модель петлі Бойда на основі автомата Мура. Станами автомата є етапи петлі Бойда, а також процеси редагування онтології та пошук релевантних знань в онтології. Визначено можливі переходи між станами автомата і параметри, які при цьому передаються. Розроблений автомат є основою для побудови СППР командирами тактичних ланок СВЗСУ

Функційні можливості системи розпізнавання та ідентифікації користувачів комп’ютера на основі дискретних моделей

In the article the description the system of computer users recognition is offered by means discrete model, that relations the sentinel delays at entered information from a keyboard in the to discrete moment of time. It allowed to increase efficiency of recognition almost in 1,5 time and automates procedure of authentication of users. The main directions of development and application of the systems of recognition and identification created on the basis of discrete models are marked.

Математична обробка результатів подвійних рівноточних вимірів

Мета. Виконати дослідження із застосуванням критеріїв значимості систематичних похибок при математичному опрацюванні результатів подвійних рівноточних вимірів та встановити найбільш раціональний з них. При цьому, розробити методику виключення систематичної похибки з середніх значень подвійних рівноточних вимірів. Методика вирішення порушених питань ґрунтується на порівняльному аналізі формул, результатів експериментальних обчислень, розробці пропозицій та висновків.