Розроблення програмного забезпечення для верстання макетів видань

2010;
: сс. 274 – 281
Автори: 
Дронюк I.М., Назаркевич M.А., Коваленко О.В.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Розроблено програмне забезпечення, яке здійснює компонування тексту на сторінці. Здійснено точне позиціонування текстових блоків, додавання сторінок, вирівнювання тексту. Програма написана на платформі .NET мовою програмування С#. Результат роботи програми виводиться у форматі PostScript, який перетворюється на формат PDF, останній з яких є стандартом у видавничій справі.

1. Иванова Т. Допечатная подготовка. Учебный курс / Иванова Т. – С.Пб.: Питер, 2004. – 304 с. 2. Грыцык В.В. Метод защиты и воспроизведения информации средствами Ateb-функций [Текст] / В.В. Грыцык, И.М. Дронюк, М.А. Назаркевич // Доклады НАН Украины, Сер. А. – 2008. – № 5. – С. 48–53. 3. PostScript language reference manual [Електронний ресурс] / Adobe Systems Incorporated ISBN 0-201-37922-8. Режим доступу до специфікації. http://
www.adobe.com/devnet/postscript/pdfs/PLRM.pdf. – Назва з екрана. 4. Practical PostScript. A Guide to Digital Typesetting. [Електронний ресурс] / David Byram – Wigfield. Режим доступу до електронного ресурсу. http:// www.cappella.demon.co.uk/psfiles/pracpost.html. – Назва з екрана.