Система контент-моніторингу новинних інтернет-ресурсів

Автори: 
Берко А.Ю., Кісь Я.П., Суховерський В.І.

The article discusses the basic methods and content-monitoring system. The research, based on these methods and tools to identify the most frequently zustrichayemyh categories / keywords in leading journals press in Ukraine.

1.Берко А. Ю. та ін. Системи електронної контент-комерції: моногр. / А. Ю. Берко, В. А. Висоцька, В. В. Пасічник. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. — 612 с.
2. Додонов А. Г. Виявлення категорій і їх взаємозв’язків у рамках технології контент-моніторингу / Додонов А. Г., Ланде Д.В. // Вісник державної служби України. — 2006. — № 4. — С. 45–52 с.
3. Григорьев А., Ландэ Д.. Контент-мониторинг cетевых информационных потоков [Электронный ресурс] / Официальный ежемесячный www-регистр бизнес-ресурсов Украины и зарубежья — Режим доступа: http://infostream.com.ua/infostream/publ/cbr/index.shtml — Загол.с экрана.
4. Ланде Д.В. Програмно-апаратнa система інформаційної підтримки прийняття рішень: наук.-метод. посіб. / Д.В. Ланде, В.М.Фурашев, О.М. Григор’єв. — Київ, 2006. — 48 с.
5. Леліков Г.І. Монiторинг дiяльностi органiв виконавчої влади iз застосуванням комп’ютерної системи контент-аналiзу електронних ЗМI / Г.І. Леліков, В.М. Сороко, О.М. Григор’єв, Д.В. Ланде // Вісник державної служби України. — 2002. — № 2. — С. 72–78 с.
6. Федорчук А. Г. Контент-мониторинг информационных потоков [Электронный ресурс] / Б-ки Нац. акад. наук: пробл. функционирования,
тенденции развития. — К., 2005. — Вып. 3. — Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2005/05fagmip.html. — Загол. с экрана.
7. Григорьев А.Н. InfoStream. Мониторинг новостей из Интернет: технология, система, сервис: научно-методическое пособие / Григорьев А.Н., Ландэ Д.В., Бороденков С.А., Мазуркевич Р.В., Пацьора В.Н. — К., ООО «Старт-98», 2007. — 40 с.

Берко А.Ю. Система контент-моніторингу новинних інтернет-ресурсів / А.Ю. Берко, Я.П. Кісь, В.І. Суховерський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 699: Інформаційні системи та мережі. – С. 13–21. – Бібліографія: 7 назв.