Метод інтеграції та управління контентом мережі інформаційних ресурсів туризму згідно потреб кінцевого користувача

2018;
: cc. 22 - 36
Authors: 

Литвин В. В., Висоцька В. А., Кучковський В. В., Дуткевич С. Ю., Наум О. М.

В. В. Литвин1, В. А. Висоцька1, В. В. Кучковський1, С. Ю. Дуткевич1, О. М. Наум2

 1. Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

E-mail:

 1. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

E-mail: 5oleh.naum@gmail.com

У роботі описано метод інтегрованого опрацювання неоднорідних інформаційних ресурсів Web-систем для їх інтеграції та подальшого управління, який ґрунтується на моделі подання даних як узгодженого поєднання значень, правил їх зображення, правил інтерпретації та структури. Сформульовано новий підхід застосування та впровадження бізнес-процесів для побудови таких Web-систем. Розроблено методи та програмні засоби опрацювання контенту та інформаційного ресурсу як етап життєвого циклу контенту в Web-системах.

 1. Клименко Р. Web-мастеринг на 100% / Р. Клименко. – СПб: Питер, 2013.— 512 с.
 2. Ленгсторф Дж. Искусство общения в Интернет. Краткое руководство / Д. Ленгсторф.— М.: Вильямс, 2011.— 334 с.
 3. Основні правила побудови семантично відкритих інформаційних систем / Жежнич П., Кравець Р., Пасічник В., Пелещишин А. // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 1999. – № 383. – С. 84–95.
 4. Пелещишин А. Позиціонування сайтів у глобальному інформаційному середовищі / А. Пелещишин.— Львів: НУ «Львівська політехніка», 2007. – 260 с.
 5. Methods based on ontologies for information resources processing / [V. Lytvyn, V. Vysotska, L. Chyrun, D. Dosyn] // LAP Lambert Academic Publishing. Saarbrücken, Germany. – 2016. – 324 p.
 6. Берко А. Системи електронної контент-комерції: монографія / А. Берко, В. Висоцька, В. Пасічник. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2009. – 612 с.
 7. Математична лінґвістика. / [В.. Пасічник, Ю. Щербина, В. Висоцька, Т. Шестакевич] // Серія «Комп’ютинґ». – Львів : «Новий світ -2000», 2012. – 359 с.
 8. Висоцька В. Методи і засоби опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції: автореф. дис. … к. т. н.: 05.13.06 – інформаційні технології / В. Висоцька; НУ «Львівська політехніка». – Львів, 2014. – 27 с.
 9. Vysotska V. Web Content Processing Method for Electronic Business Systems / V. Vysotska, L. Chyrun // International Journal of Computers & Technology. – Vol 12, No 2. – December 2013. – P. 3211–3220.
 10. Висоцька В. Моделювання етапів життєвого циклу комерційного web-контенту / В. Висоцька, Л. Чирун, Л. Чирун // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2011. – № 715. – С. 69-87.
 11. Висоцька, В. Особливості проектування та впровадження систем електронної комерції. / В. Висоцька // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2008. – № 631. – С. 55–84.
 12. Vysotska V. Analysis and evaluation of risks in electronic commerce / V. Vysotska, I. Rishnyak, L. Chyrun // CAD Systems in Microelectronics, CADSM ’07. – 2007. – P. 332–-333.
 13. Vysotska V. Comprehensive method of commercial content support in the electronic business systems / V. Vysotska, L. Chyrun, L. Chyrun // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2013. – № 777. – С. 21–30.
 14. Berko A. Content formation method in the electronic content commerce systems / A. Berko, V. Vysotska, L.r Chyrun // Computer Science & Engineering (CSE-2013). – 2013. – P. 174–179.
 15. Vysotska V. Uniform method of operative content management in the electronic content commerce systems / V. Vysotska, L. Chyrun, L. Chyrun // Computer Science & Engineering (CSE-2013). – 2013. – P. 180–185.
 16. Берко А. Метод формування контенту в системах електронної контент-комерції / А. Берко, В. Висоцька, Л. Чирун // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – № 751. – Львів, 2013. – С. 108–118.
 17. Берко А. Моделювання процесів опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції / А. Берко, В. Висоцька, Л. Чирун // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2013. – № 771. – С. 126–135.
 18. Висоцька В. Уніфікований метод формування інформаційного продукту в системах електронної контент-комерції / В. Висоцька, Л. Чирун // Наукові праці Чорноморського держ. Унів. ім. П. Могили. – 2013. – №. 217(229). – С. 91–101.
 19. Висоцька В. Уніфіковані методи опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції / В. Висоцька, Л. Чирун, Л. Чирун // Наукові праці Чорноморського держ. унівю ім. П. Могили. – 2013. – № 201(213). – С. 13–24.
 20. Висоцька В. Уніфікований метод оперативного управління контентом в системах електронної контент-комерції / В. Висоцька, Л. Чирун, Л. Чирун // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2013. – № 751.– С. 118–128.
 21. Висоцька В. Особливості проектування та аналіз узагальненої архітектури систем електронної контент-комерції / В. Висоцька, Л. Чирун, Л. Чирун // Вісник НУ “Львівська політехніка”.– Львів, 2013. – № 770.– С. 83–101.
 22. Берко А. Структура засобів опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції / А. Берко, В. Висоцька, Л. Чирун // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2013. – № 770. – С. 12–21.
 23. Щербина Ю. Утворення українських дієприкметників за допомогою породжувальних граматик / Ю. Щербина, Ю. Нікольський, В. Висоцька, Т. Шестакевич // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2011. – № 715. – С. 354–369.
 24. Висоцька В. Метод вибору оптимального алгоритму криптографічного захисту інформації / В. Висоцька, О. Гарасим // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2010. – № 673. – С. 220–233.
 25. Щербина Ю. Науковий напрям та навчальна дисципліна “Математична лінґвістика” / Ю. Щербина, Т. Шестакевич, В. Висоцька // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2010. – № 673. – С. 384–393.
 26. Чирун Л. Застосування контент-аналізу текстової інформації в системах електронної комерції / В. Висоцька, Л. Чирун // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2010. – № 689. – С. 332–347.
 27. Висоцька В. Схеми моделювання систем керування контентом / В. Висоцька // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2010. – № 689. – С. 90–108.
 28. Висоцька, В. Умовна ентропія та ентропія поєднання контенту в системах електронної комерції / В. Висоцька // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2008. – № 626. – С. 116–125.
 29. Берко, А. Аналіз і класифікація моделей систем електронної комерції / А. Берко, В. Висоцька // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2007. – № 591. – С. 103–112.
 30. Берко А. Методи та засоби оцінювання ризиків безпеки в інформаційних системах електронної комерції / А. Берко, В. Висоцька, І. Рішняк // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – 2007. – № 591. – С. 81–87.
 31. Висоцька, В. Система опрацювання структури електронного підручника / В. Висоцька // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2003. – № 489. – С. 49–63.
 32. Vysotska V. Analytical methods for commercial web content processing of information resource in electronic business systems / V. Vysotska, L. Chyrun // MEST Journal. – Vol. 2, No. 2. – P. 285–300.
 33. Vysotska V. Features of the content-analysis method for text categorization of commercial content in processing online newspaper articles / V. Vysotska, L. Chyrun // Applied Computer Science. ACS journal. – Vol. 11, Is. 1. – Poland, 2015. – P. 5–19.