Інтелектуальний аналіз процесу заміни формул алгебри алгоритмів

2020;
: cc. 1 - 7
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Розроблено математичне забезпечення процесу заміни формул алгебри алгоритмів. Проаналізовано особливості побудови формул алгебри алгоритмів, у результаті чого з’ясовано, що сьогодні підсистеми з реалізацією процесів заміни формул алгоритмів з подальшою адаптацією формул не реалізовано у відомих системах, що і стало стимулом до інтелектуального аналізу процесу заміни формул алгебри алгоритмів. Відомо, що набір та редагування формул алгебри алгоритмів, а особливо редагування є надзвичайно складним і трудомістким процесом. Усі зміни в формулі алгоритму впливають на її структуру, оскільки всі елементи формули взаємопов’язані. Один з аспектів редагування формул алгебри алгоритмів – це процес заміни формули алгебри алгоритмів. Коротко описано знаки операцій алгебри алгоритмів. Розроблено математичне забезпечення процесу заміни формул алгебри алгоритмів, що враховує вертикальну та горизонтальну орієнтації і тип формули алгебри алгоритмів: текстовий унітерм, операція секвентування, операція елімінування, операція паралелення і відповідні циклічні операції секвентування, елімінування та паралелення. Попередньо описано процес заміни формул алгебри алгоритмів. Визначено перелік необхідних елімінувань та секвенції для синтезу відповідних формул. Відповідно до властивостей знаків операцій алгебри алгоритмів мінімізовано синтезовані формули алгоритмів за кількістю унітермів. Також відповідно до властивостей формул алгоритмів алгебри винесено відповідні унітерми за знаки операцій, у результаті чого отримано формулу алгоритму опису процесу заміни формул алгоритмів.

1. Glushkov, V. (1966). Introduction to cybernetics. Academic Press.

2. Glushkov, V., Iushchenko E., (1966) The Kiev Computer; a Mathematical Description. Translation Division, Foreign Technology Division.

3. Овсяк, В., Бритковський, В., Овсяк, О., Овсяк, Ю. (2004) Синтез і дослідження алґоритмів комп’ютерних систем. – Львів:Світ.

4. Овсяк В. (2001) АЛҐОРИТМИ: методи побудови, оптимізації, дослідження вірогідності. – Львів: Світ.

5. Basyuk, T., Vasilyuk, A., Lytvyn, V. (2019). Mathematical model of semantic search and search optimization // CEUR Workshop Proceedings. – Vol. 2362 : Proceedings of the 3rd International conference on computational linguistics and intelligent systems, COLINS-2019, Kharkiv, Ukraine, 96–105.

6. Овсяк, В., Василюк, А. (2004). Принцип побудови підсистеми редагування формул абстрактних алґоритмів. Комп’ютерні технології друкарства – Львів: УАД, № 12., 137-146.

7. Василюк, А. (2006) Абстрактний алгоритм редактора формул абстрактних алгоритмів “АбстрактАл”. Комп’ютерні технології друкарства : Збірник наукових праць. – Львів: УАД, № 16., 99 –108 .

8. Василюк, А., Басюк, Т. (2011). Адаптивний синтез формул алгоритмів. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: “Інформаційні системи та мережі”, № 715. 3-12.

9. Василюк, А., Басюк, Т. (2014). Підсистема знищення формул алгоритмів. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: “Інформаційні системи та мережі”, № 783, 22-29.

10. Василюк, А. (2015). Інтелектуальний аналіз структури даних та математичного забезпечення редактора формул алгоритмів. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: “Інформаційні системи та мережі”, № 832, 34-48.

11. Basyuk, T., Vasyluk, А. (2016) Graph visualization in a heterogeneous environment by means of algebra algorithms. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. – Hungary: Budapest – IV(10), Issue: 91, 66–72.

12. Василюк, А., Басюк, Т. (2018). Інтелектуальний аналіз процесу трансформування формул алгебри алгоритмів. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: “Інформаційні системи та мережі”, № 901, 97-102.