Інтелектуально-інформаційна система розроблення навчального плану у ВНЗ

2011;
: сс. 162 – 172

Кісь Я.П. Інтелектуально-інформаційна система розроблення навчального плану у ВНЗ / Я.П. Кісь, М. Коваленко, І. Яртим // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 715 : Інформаційні системи та мережі. – С. 162–172. – Бібліографія: 5 назв.

Authors: 

Кісь Я.П., Коваленко М., Яртим І.

In the article the method of collection, analysis and working of information is described on the example of the high school. The charts of functioning of algorithm and methods of working of information are developed in the set subject domain.

1. Топологічне сортування — [Електронний ресурс]. — [Режим доступу]: http://uk.wikipedia.org/wiki/Топологічне_сортування
2. Ломоносова О.Е. Управління трудомісткістю навчальної роботи у вищих технічних навчальних закладах; [Електронний ресурс]. — [Режим доступу]:
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/240280.html.
3. Шишко Л.С., Черненко І.Є., Ткачук І.М., Кобицький Є.О. Інформаційні технології в управлінні кафедрою, [Електронний ресурс]. — [Режим
доступу]: http://gisau.org.ua/conf2/2/16_Shishko.doc.
4. Ломоносов А.В. Автоматизовані розрахунки основних трудових показників, що припадають на окремі спеціальності у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс]. — [Режим доступу]: http://www.confcontact.com/2008dec/6_lomonosov.htm.
5. Тесля Ю. Нові технології управління у вищих навчальних закладах; [Електронний ресурс]. — [Режим доступу]: http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=246.