Інтелектуальний аналіз параметрів унітермів

2015;
: сс. 33 - 43

Василюк А.С. Інтелектуальний аналіз параметрів унітермів / Василюк А.С., Басюк Т.М. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – № ___ : Інформаційні системи та мережі. – С. ___–___. – Бібліографія: 7 назв.

Authors: 

Василюк А.С., Басюк Т.М.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Описано означення параметрів унітермів. Наведено алґоритм обчислення геометричних параметрів унітермів. Синтезовано математичну модель. Цю модель мінімізовано і побудовано. Досліджено алґоритм обчислення параметрів унітермів.

1. В. Овсяк, В. Бритковський, О. Овсяк, Ю. Овсяк. Синтез і дослідження алґоритмів комп’ютерних систем. — Львів, 2004. — 276 с.
2. В. Овсяк. АЛҐОРИТМИ: методи побудови, оптимізації, дослідження вірогідності. — Львів: Світ, 2001. — 160 с.
3. Глаголева І. І., Берко А. Ю. Застосування засобів інтелектуального аналізу даних для прогнозування використання земельних ресурсів / І.І. Глаголева, А.Ю. Берко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2013. — № 770 : Інформаційні системи та мережі. — С. 154–163.
4. Катренко А.В., Магац А.С. Аналіз математичних моделей планування в мультипроектному середовищі / А.В. Катренко, А.С. Магац // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2014. — № 783 : Інформаційні системи та мережі. — С. 443–450,
5. Овсяк В., Козелко М. Загальна модель редактора графічних унітермів /В.Овсяк, М.Козелко//Вісник ТНТУ. — 2013. — Том 69. — № 1. — с.183-192.
6. В. Овсяк, А. Василюк. Принцип побудови підсистеми редагування формул абстрактних алґоритмів // Комп’ютерні технології друкарства — Львів: УАД, — 2004. — № 12. — С. 137-146.
7. Василюк А. Абстрактний алгоритм редактора формул абстрактних алгоритмів «АбстрактАл» / А. Василюк // Комп’ютерні технології друкарства : Збірник наукових праць. — Львів: УАД, 2006. — № 16. — С. 99 —108.