Інтелектуальний аналіз процесу трансформування формул алгебри алгоритмів

2018;
: сс. 97 - 102
Authors: 

Василюк А. С., Басюк Т. М.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

E-mail:

  1. Taras.M.Basyuk@lpnu.ua,
  2. Andrii.S.Vasyliuk@lpnu.ua

Описано процеси трансформування формул алгебри алгоритмів. Наведено алгоритм обчислення геометричних параметрів унітермів. Синтезовано, мінімізовано, побудовано математичну модель і досліджено алгоритм процесу трансформування
формул алгебри алгоритмів.

  1. Овсяк В. Синтез і дослідження алгоритмів комп’ютерних систем // В. Овсяк., О. Овсяк, В. Бритковський – Львів, 2004. – 276 с.
  2. Овсяк В. АЛГОРИТМИ: методи побудови, оптимізації, дослідження вірогідності / В. Овсяк – Львів: Світ, 2001. – 160 с.
  3. Овсяк В. Теорія секвенційних алгоритмів і проектування комп’ютерних систем / В. Овсяк, Ю. Овсяк, В. Бритковський. – Львів: УАД, 2001. – 142 с.
  4. Бритковський В. М. Моделювання редактора формул секвенційних алгоритмів: автореф. дис. роб. к. т. н. – Львів: видавничо-поліграфічний відділ ЛвЦНТЕІ. – 18 с.
  5. Василюк А. С. Принцип побудови підсистеми редагування формул абстрактних алгоритмів / А. Василюк, В. Овсяк // Комп’ютерні технології друкарства. – Львів: УАД, 2004. – № 12. – С. 137–146.
  6. Василюк А. С. Інтелектуальний аналіз структури даних та математичного забезпечення редактора формул алгоритмів / А. С. Василюк. – Львів: Нац. ун-т “Львівська політехніка”, 2015. – № 832. – С. 34–48
  7. Basyuk T. M. Graph visualization in a heterogeneous environment by means of algebra algorithms // T. M. Basyuk, A. S. Vasyluk // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. – Hungary: Budapest – IV(10), Issue: 91, 2016. – 66–71 pp.