Особливості ефективної роботи електронних бібліотек

Кунанець Н. Е. Особливості ефективної роботи електронних бібліотек / Н. Е. Кунанець, О. Б. Малиновський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 420–425. – Бібліографія: 19 назв.

Authors: 

Кунанець Н. Е., Малиновський О. Б.

The article considered the information systems used in the libraries to improve their work processes. The basic sources of information for digital libraries were given. The paper analyzed the basic requirements for digital libraries about the presentation of information. Also, the major formats were considered in this article, which are currently used by digital libraries to provide relevant information to users.

1. Кудрявцева С. П. Міжнародна інформація: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. П. Кудрявцева, В. В. Колос. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2005. — 400 с.
2. Исмагилова А. Х. Оценка качества электронных библиотек / А. Х. Исмагилова // Науч. и техн. б-ки. — 2010. — № 5. — С. 60.
3. Єсіна О. Г. Електронні підручники: переваги та недоліки використання / О. Г. Єсіна, Л.М. Лінгур // Вісник соціально-економічних досліджень. — 2012. — Вип. 1 (44). — С. 181.
4. Шрайберг Я. Л. Современные тенденции развития библиотечно-информационных технологий / Я. Л. Шрайберг // Ежегодный пленарный доклад международных конференций «Крым», 2001. — М.: Изд-во ГПНТБ России, 2002. — 44 с.
5. Пашкова В. С. Еволюція національних бібліотечних асоціацій (1876–2009): автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 27.00.03 / В. С. Пашкова. — НАН України, НБУВ. — К., 2010. — 40 с.
6. Europeana. — Режим доступу: http://www.europeana.eu/.
7. Gallica, bibliotheque numerique. — Режим доступу: http://gallica.bnf.fr/.
8. Научная электронная библиотека eLIBRARY. — Режим доступу: http://elibrary.ru/projects/events/event_nti_07_program.asp.
9. Антопольский А. Б. Концепция электронных библиотек / А. Б. Антопольский, К. В. Вигурский // Электронные библиотеки. — 1999. — Т. 2. — Вып. 2.
10. William Y. Arms Digital Libraries and Electronic Publishing / William Y. Arms // Cambridge: MIT Press, 2000. — 287 p. 11. Terry Reese Building digital libraries / Terry Reese, Kyle Banerjee — New York: Neal-Schuman Publishers, 2008. — 277 p.
12. Watstein S. B. Didital library: keywords. / S. B. Watstein, P. V. Calarco, F. S. Ghaphery // Reference Services Review. — 1999. — Vol. 27. — № 4. — Р. 344–352.
13. Резніченко В. А. Електронні бібліотеки: інформаційні ресурси та сервіси / В. А. Резніченко, О. В. Захарова, Е. Г. Захарова // Проблеми програмування. — 2005. — № 4. — С. 60.
14. The DELOS Digital Library Reference Model Foundations for Digital Libraries. — Доступ: http://delos.info/files/pdf/ReferenceModel /DELOS_DLReferenceModel_096.pdf.
15. Kimio Хосоно Сучасний стан досліджень і розробок в галузі електронних бібліотек в Японії / Kimio Хосоно. — Режим доступу: http://archive.ifla.org/IV/ifla62/62-hosk.htm.
16. Terry Reese Building digital libraries / Terry Reese, Kyle Banerjee. — New York: Neal-Schuman Publishers, 2008. — 277 p.
17.Інформація з описом: розрив між візуалізацією і навігацією в електронних бібліотеках / Mорахоші Масаюкі та ін. // Матеріали міжнародного симпозіуму з електронних бібліотек / Університет бібліотекознавства та інформатики, 1995 рік, Цукуба, Японія. — Цукуба, 1995. — С. 151–158. — (япон.).
18. Солтон Дж. Динамические библиотечно-информационные системы / Дж. Солтон. — Москва: Мир, 1979. — 369 с.
19. Кіміо Хосоно Сучасний стан досліджень і розробок в галузі електронних бібліотек в Японії / Kіміо Хосоно. — Режим доступу: http://archive.ifla.org/IV/ifla62/62-hosk.htm.