Модель Великих даних «сутність-характеристика»

2015;
: сс. 186 - 196
Автори: 
Шаховська Н.Б., Болюбаш Ю.Я.

Національнийуніверситет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Описано задачі, що призвели до появи Великих даних. Описано особливості баз даних NoSQL та їх категорії. Введено модель Великих даних “сутність-характеристика”, що дає змогу визначити відстань між джерелами даних стосовно наявності інформації про певну сутність.

1. W. Pedrycz and S.-M. Chen (eds.), Information Granularity, Big Data, and Computational Intelligence, Studies in Big Data 8, DOI: 10.1007/978-3-319-08254-7, Springer International Publishing Switzerland 2015.
2. Srinivasa, S., Bhatnagar, V. (eds.): Big data analytics. In: Proceedings of the First International Conference on Big Data Analytics BDA’2012. Lecture Notes in Computer Science, vol. 7678. Springer, New Delhi, 24–26 Dec 2012
3. Бутакова М.А., Климанская Е.В., Янц В.И. Мера информационного подобия для анализа слабоструктурированной информации // Современные проблемы науки и образования. — 2013. — № 6; URL: http://www.science-educa- tion.ru/113-11307
4. Chang, Fay; Dean, Jeffrey; Ghemawat, Sanjay; Hsieh, Wilson C; Wallach, Deborah A; Burrows, Michael ‘Mike’; Chandra, Tushar; Fikes, Andrew; Gruber, Robert E (2006), «Bigtable: A Distributed Storage System for Structured Data», Research (PDF), Google.
5. Papakonstantinou, Y. Object exchange across heterogeneous infor¬mation sources / Y. Papakonstantinov, FI. Garcia-Molina, J. Widom // 11-th Interna¬tional Conference on Data Engineering (ICDE’05). — 2005. PP. 251 — 261.
6. Zhou Feng, W. Hsu, Mong Li Lee. Efficient pattern discovery for sem- istructured data // 17th IEEE International Conference on Tools with Artificial In¬telligence (ICTAI-05). — 2005. — PP. 301-309
7. Шаховська, Н.Б. Програмне та алгоритмічне забезпечення сховищ та просторів даних : монографія / Н.Б. Шаховська; В.о. Нац. ун-т "Львівська політехніка«;— Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010.— 194 с.
8. Шаховська Н. Особливості моделювання просторів даних / Н. Шаховська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2008. — № 608 : Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. — С. 145 — 154.
9. Natalya SHAKHOVSKA, Mykola MEDYKOVSKY, Petro STAKHIV Application of algorithms of classification for uncertainty reduction/ Przeglad Elektrotechniczny. — 2013, Vol 89, 4. P. 284-286
10. Кут В.І. Модель консолідованих даних дистанційного навчально-консультаційного центру осіб із особливими потребами / В.І. Кут // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2014. — № 783 : Інформаційні системи та мережі. — С. 120–127
11. Кушнірецька І. І. Аналіз інформаційних ресурсів системи динамічної інтеграції слабоструктурованих даних у Web-середовищі / І. І. Кушнірецька, О. І. Кушнірецька, А. Ю. Берко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Інформаційні системи та мережі. — 2014. — № 805. — С. 162-169.

Шаховська Н.Б. Модель Великих даних «сутність-характеристика» / Шаховська Н.Б., Болюбаш Ю.Я. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – № ___ : Інформаційні системи та мережі. – С. ___–___. – Бібліографія: 11 назв.