Планування та моделювання платформи туристичного бізнесу на основі хмарної технології і її захист даних

2015;
: сс. 492 - 500

Угрин Д.І. Планування та моделювання платформи туристичного бізнесу на основі хмарної технології і її захист данихв / Угрин Д.І., Шевчук С.Ф., Гаць Б. М, Баляснікова О.А. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – № ___ : Інформаційні системи та мережі. – С. ___–___. – Бібліографія: 10 назв.

Authors: 

Угрин Д.І., Шевчук С.Ф., Гаць Б. М, Баляснікова О.А.

  1. Чернівецький факультет Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 
  2. ПВНЗ «Буковинський університет», м. Чернівці

Описано інфраструктуру хмарних технологій для розроблення платформи планування туристичного бізнесу та запропоновано її архітектуру, що ґрунтується на п’яти рівнях виконання обслуговування туристичного бізнесу. Також описано бібліотеку програмних модулів для вирішення оптимізаційних завдань і планування безпеки даних платформи туристичного бізнесу.

1. Струбицький Р.П. Аналіз інфраструктури та моделей організації хмаркових сховищ даних / Р.П. Струбицький, Н.Б. Шаховська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2014. — № 783 : Інформаційні системи та мережі. — С. 225–233.
2. Badger L., Grance T., Patt-Corner R., Voas J. Cloud Computing Synopsis and Recommendations. Recommendations of the National Institute of Standards and Technology. NIST Special Publication 800-146. — Режим доступу : http://csrc.nist.gov/publications/nist-pubs/800-146/sp800-146.pdf.
3. Частные облака // Открытые системы. — 2012. — № 4. — С. 1–64. Private Clouds. Open Systems, 2012, no. 4, pp. 1–64.
4. Артеменко О.І. Особливості побудови інформаційних технологій моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів / О.І. Артеменко, Б.М. Гаць, Н.М. Іванущак, Д.І. Угрин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2014. — № 783 : Інформаційні системи та мережі. — С. 406–411.
5. Воронин А.В., Шабаев А.И., Печников А.А. Конвейерная технология разработки программного обеспечения для управления производственными ресурсами и процессами. // Перспективы науки. 2010. Т. 4. С. 95-99.
6. Таха Х.А. Введение в исследование операций / М.: Вильямс, 2005. — 912 с.
7. Top Threats to Cloud Computing V1.0 / Cloud Security Alliance, March 2010. [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://cloudsecurityalliance.org/topthreats/csath-reats.v1.0.pdf.
8. Cloud Computing. Benefits, risks and recommendations for information security / ENISA, November 2009. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.enisa.europa.eu/activi-ties/risk-management/files/deliverable....
9. Peter R. Stephenson. A Formal Model for Information Risk Analysis Using Colored Petri Nets. Colored Petri Nets (CPN), 2004 [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://daimi.au.dk/CPnets/proxy.php?url=/CPnets/workshop04/cpn/papers/index.
10. Badger L. DRAFT Cloud Computing Synopsis and Recommendations / L. Badger, T. Grance //NIST Special Publication [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://csrc.nist.gov/publica-tions/drafts/800-146/Draft-NIST-SP800-146.pdf.