Просторове моделювання та аналіз процесів емісії парникових газів при видобуванні і переробці кам’яного вугілля у Польщі

2015;
: сс. 434 - 443
Authors: 

Галущак М.О., Бунь Р.А.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра прикладної математики

Mathematical models for the spatial analysis of the processes of greenhouse gases emission from the mining and transformation of coal in Poland were elaborated. The digital maps of mines’s and coking’s places were created. GIS technology, which makes it possible to form a geo-distributed database was improved and the necessary calculations were done.  The obtained assessment of greenhouse gas emissions was represented by the digital thematic map.

1. Бунь А. Р. Методи та засоби аналізу процесів емісії парникових газів з врахуванням невизначеностей вхідних даних : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бунь Андрій Ростиславович. — Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2009. — 185 с.
2. Гамаль Х. В. Геоінформаційні технології просторового аналізу емісії парникових газів у енергетичному секторі : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Гамаль Христина Володимирівна. — Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2009. — 246 с.
3. Геоінформаційна технологія просторової інвентаризації парникових газів в енергетичній галузі на регіональному рівні / Р. А. Бунь, Х. В. Гамаль // Вісник СНУ ім. Даля. — 2008. — № 1. — С. —25-31.
4. Гірничий енциклопедичний словник : Т. 1 /за ред. В. С. Білецького.  Донецьк : Східний видавничий дім, 2001. 514 с
5. Інформаційні технології просторової інвентаризації парникових газів у енергетичному секторі та аналіз невизначеності / Р. А. Бунь, Х. В. Бойчук, А. Р. Бунь, М. Ю. Лесів. — Львів : ПП Сорока Т.Б., 2012. — 464 с.
6. Інформаційні технології формування кадастру емісій парникових газів Львівщини / Р. А. Бунь, Н. О. Шпак, Б. М. Матолич, Х. В. Бойчук та ін.; За ред. Р. А. Буня та Н. О. Шпака. — Львів : Видавничий дім «Укрпол», 2010. — 272 с.
7. Лесів М. Ю. Математичне моделювання та просторовий аналіз емісії парникових газів у прикордонних регіонах України : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Лесів Мирослава Юріївна. — Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2011. — 195 c.
8. Словник-довідник з економічної географії / Т. В. Буличева, К. О. Буткалюк, Т. А. Гринюк та ін.; За наук. ред. В. Г. Щабельської.  Харків : Основа, 2004.  112 с.
9. Działające kopalnie węgla kamiennego w Polsce [Електронний ресурс]. — Режим доступ http://gornictwo.wnp.pl/kopalnie/
10. GIS, Spatial Analysis and Modeling / Eds. D. J. Magurire, M. Batty, M. Goodchild. Redlands : ESRI Press, 2005. 482 p.
11. IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories / Eggleston H. S., Buendia L., Miwa K., Ngara T., Tanabe K. (eds). — IPCC, IGES, Japan, 2006.
12. Poland’s National Inventory report 2012: Greenhouse Gas Inventory for 1988-2010. National Centre for Emission Management at the Institute of Environmental Protection. Warszawa : National Research Institute, 2012.
13. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2009 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2012. Warszawa, 2011.

Галущак М.О. Просторове моделювання та аналіз процесів емісії парникових газів при видобуванні і переробці кам’яного вугілля у Польщі / Галущак М.О., Бунь Р.А. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – № ___ : Інформаційні системи та мережі. – С. ___–___. – Бібліографія: 13 назв.