Моделювання та просторовий аналіз емісійних процесів від целюлозно-паперової та харчової промисловостей Польщі

Чарковська Н.В. Моделювання та просторовий аналіз емісійних процесів від целюлозно-паперової та харчової промисловостей Польщі / Н.В. Чарковська, О.С. Стрямець, Р.А. Бунь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 478–486. – Бібліографія: 14 назв.

Authors: 

Чарковська Н. В., Стрямець О. С., Бунь Р. А.

The mathematical models for spatial analysis of GHG emission processes from pulp, paper, food products and beverages have been developed. Using geoinformation technology the estimates of GHG emissions in Poland at the level of production plants, as well as at the level of elementary areas 2 km  2 km in size have been obtained.

1. Бунь А. Р. Методи та засоби аналізу процесів емісії парникових газів з врахуванням невизначеностей вхідних даних : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бунь Андрій Ростиславович. — Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2009. — 185 с.
2. Гамаль Х. В. Геоінформаційна технологія для просторового аналізу парникових газів в енергетичному секторі : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Гамаль Христина Володимирівна. — Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2009. — 246 с.
3. Інформаційні технології формування кадастру емісій парникових газів Львівщини / Р. А. Бунь, Н. О. Шпак, Б. М. Матолич та ін.; за ред. Р. А. Буня та Н. О. Шпака. — Львів : Видавничий дім «Укрпол», 2010. — 272 с.
4. Лесів М. Ю. Математичне моделювання та просторовий аналіз емісії парникових газів у прикордонних регіонах України : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Лесів Мирослава Юріївна. — Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2011. — 195 c.
5. Яремчишин Е. Б. Специализированная геоинформационная система моделирования и анализа эмиссии парниковых газов в ромышленном
секторе на региональном уровне / Е. Б. Яремчишин, Р. А. Бунь, К. В. Гамаль // Штучний інтелект. — 2009. — № 3. — С. 152–159.
6. 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/guidelin/ch2wb3.pdf.
7. European Environment Agency. [Електронний ресурс]. — Режим доступу — http://www.eea.europa.eu/data-and-maps.
8. Food sector in Poland. Economic Information Department. Polish Information and Foreign Investment Agency. Warsaw, 2011. [Електронний ресурс]. — Режим доступу — http://www.paiz.gov.pl.
9. Gallego F. J. A population density grid of the European Union // Population and Environment. — 2010. — Vol. 31. — P. 460-473.
10. Produkcja i zużycie papieru i tektury w Polsce w 2011 roku na tle krajów europejskich. Przeglad papierniczy, Wrzesien 2012. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.przegl-pap.com.pl/rynek %20forn09.pdf.
11. Produkcja wyrobów przemysłowych w 2011 r. — GUS, 2012 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.stat.gov.pl/gus/przemysl_bud_PLK_HTML.htm.
12. Poland’s National Inventory Report 2012: Greenhouse Gas Inventory for 1988–2010. National Centre for Emission Management at the Institute of Environmental Protection. — Warszawa : National Research Institute, 2012.
13. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2011. — GUS, 2012 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4127_PLK_HTML.htm.
14. Stowarzyszenie Papierników Polskich. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.spp.pl/.