Формальне подання діяльності користувача з виявлення інформаційно-значущих об’єктів

2015;
: cc. 90 - 102
Автори: 
Камінський Р. М., Нич Л. Я., Шаховська Н. Б.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж, E-mail: kaminsky.roman@gmail.com, nychliliya@mail.ru, natalya233@gmail.com

Розглянуто діяльність користувача щодо пошуку інфораційно-значущих об’єктів розв’язання поставленої перед ним задачі. Для формалізації цієї діяльності використано апарат теорії множин. Наведено математичні моделі формулювання запиту, аналізу документів у видачі та відбір інформаційних об’єктів для розв’язання поставленої перед користувачем задачі. Крім того, розроблено моделі в аспекті інтелектуальної діяльності користувача та когнітивних процесів. Наведено результати експериментальних досліджень з такими пошуковими системами, як Google, Yandex, МЕТА, Rambler, Yahoo. Для оцінювання ефективності інформаційного пошуку знайдені документи поділені на пертинентні, релевантні та нерелевантні. Ефективність пошуку визначено відношенням кількості пертинентних та релевантних документів до кількості всіх документів у видачі. Інформаційні характеристики пошукових систем запропоновано враховувати відповідним коефіцієнтом.