Інформаційна система взаємодії ВНЗ із соціальними середовищами Інтернету

Корж Р. О. Інформаційна система взаємодії ВНЗ із соціальними середовищами Інтернету / Р. О. Корж, А. М. Пелещишин, О. В. Мастикаш // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 872. — С. 69–83.

Authors: 

Корж Р. О., Пелещишин А. М., Мастикаш О. В.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

Реалізовано формальний облік структури ВНЗ. Розроблено архітектуру інформаційної моделі кожної з компонент бази даних у формі діаграм “сутність-відношення”. Зокрема, розроблено структуру бази даних “Організаційна структура ВНЗ”, відображено багаторівневу модель генератора ІО ІНЗ. Облік генераторів побудовано так, що він фактично здійснює і облік усього наявного інформаційного образу ВНЗ у соціальних середовищах. Розроблено структуру бази даних обліку адміністративно затверджених зон відповідальності підрозділів за ІД ВНЗ.

1. Пелещишин А. М. Визначення комплексу показників віртуальної спільноти для вищих навчальних закладів / А. М. Пелещишин, Р. О. Корж, О. Р. Трач // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2014. – № 2/2 (68). – С. 16–23. Бібліогр.: 12 назв. 2. Жежнич П. І. Часові бази даних (моделі та методи реалізації) :монографія / П. І. Жежнич. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2007. – 260 с.

2. Пасічник В. В. Глобальні інформаційні системи та технології (моделі ефективного аналізу, опрацювання та захисту даних) / В. В. Пасічник, П. І. Жежнич, Р. Б. Кравець, А. М. Пелещишин, Д. М. Тарасов. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2006. – 350 с.

3. Жежнич П. І. Консолідовані інформаційні ресурси баз даних та знань / П. І. Жежнич. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 212 с.

4. Жежнич П .І. Технології інформаційного менеджменту: навч. посіб. / П. І. Жежнич. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 260 с.

5. Співаковський О. В. Побудова ІКТ інфраструктури ВНЗ: проблеми та шляхи вирішення / О. В. Співаковський et al. – 2014.

6. Лисенко В. С.; Єгоров С. О.; Рудницький Є. А. Інформаційно-комунікаційні інструменти мережі трансферу технологій вищих навчальних закладів України. Математические машины и системы. – 2014. – 4.

7. Стрюк А. М.; Рассовицька М. В. Cистема хмаро-орієнтованих засобів навчання як елемент інформаційного освітньо- наукового середовища ВНЗ. Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – 4.42. – 150–158.

8. Спірін О. М.; Новицька Т. Л., Лупаренко Л. А. Науково-методичний та координаційний супровід розвитку інформаційного освітньо-наукового простору України // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2015. – 125.5. – 11–17.

9. Корж Р. О. Аналіз сучасних видів та методів інформаційної діяльності ВНЗ в Інтернеті / Р. О. Корж, А. М. Пелещишин // Східно=Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2013. – № 2/2 (62). – С. 62–65.

10. Пелещишин А. М. Базові характеристики та модель підрозділів ВНЗ як суб’єкта інформаційної діяльності / А. М. Пелещишин, Р. О. Корж // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2015. – № 2/2 (74). – С. 27–34.

11. Korzh R. Protection of University Information Image from Focused Aggressive Actions / R. Korzh, A. Peleshchyshyn, S. Fedushko, Y. Syerov // Advances in Intelligent Systems and Computing: Recent Advances in Systems, Control and Information Technology, Proceedings of the International Conference SCIT 2016, May 20–21, 2016, Warsaw, Poland // Springer International Publishing. – 2017. – Vol. 543. – Р. 104–110.