Методи опрацювання контексту в інтелектуальних системах

2017;
: cc. 121 - 130
Автори: 
Завущак І. І., Буров Є. В.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж

Для управління процесом набуття знань та ефективного їх використання в інтелектуальних системах використовують контекстозалежні методи. Проана¬лізовано різні визначення контексту та узагальнено його властивості для системи з агентом, що приймає рішення. Наведено порівняння формальних моделей подання та опрацювання контекстозалежних даних, а також методів логічного виведення та розумування в інтелектуальних системах, що враховують контекст. Проаналізовано використання контексту в системах із ситуаційною обізнаністю. У роботі визначено головні завдання та нерозв’язані задачі контекстозалежного комп’ютингу в інтелек¬туальних системах.

1. Bazire M., July. Understanding context before using it / Bazire, M., Brézillon P // Proceedings of International and Interdisciplinary Conference on Modeling and Using Context. – Springer Berlin Heidelberg, 2005. – P. 29–40.

2. Brezillon P. Context in Artificial Intelligence: I. A Survey of the Literature / Brezillon P. // Computer & Artificial Intelligence. – 1999. – No. 4 – P. 321–340.

3. Chen, Guanling, and David Kotz. A survey of context-aware mobile computing research / Chen, Guanling, and David Kotz // Technical Report TR2000-381, Dept. of Computer Science, Dartmouth College. Vol. 1. No. 2.1. – 2000.

4. Context. Retrieved 1 Dec. 2016 from http://www.merriamwebster. com/dictionary/context.

5. Meaning of “context” in the English Dictionary. Retrieved 1 Dec. 2016 from http://dictionary.cambridge.org /dictionary/english/context

6. Context. Retrieved 1 Dec. 2016 from http://www.dictionary.com/browse/context.

7. Context. Retrieved 1 Dec. 2016 from https://en.oxforddictionaries.com/definition/context

8. Dey A. K. Understanding and Using Context / Dey A. K. // Personal and Ubiquitous Computing. – 2001. – No. 1. – P. 4–7. 6.

9. Буров Є. В. Опрацювання контексту у когнітивній інформаційній системі, керованій моделями / Буров Є. В. // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків: Технологічний центр. – 2010. – No. 1/7(43). – С. 40–47.

10. Brezillon P. Context in Artificial Intelligence: II. Key Elements of Contexts /Brezillon P. // Computer & Artificial Intelligence. – 1999. – No. 5. – P. 425–446.

11. Pomerol J.-Ch. About Some Relationships between Knowledge and Context / Pomerol J.-Ch., Brézillon P. // Modeling and Using Context (CONTEXT-01), Dundee, Scotland. Lecture Notes in Computer Science, Springer Verlag. – 2001.–P. 461–464.

12. Steinberg N. Adaptive Context Discovery and Exploitation / Alan N. Steinberg and Christopher L. Bowman // Information Fusion (FUSION), 16th International Conference. – 2013. – P. 2004–2011.

13. Смирнов А. В. Модели контекстно-управляемых систем поддержки принятия решений в динамических структурированных областях / А. В. Смирнов, Т. В. Левашова, М. П. Пашкин // Труды СПИИРАН. – 2009. – № 9. – С. 116–147.

14. Steinberg N. Adaptive Context Assessment and Context Management / Steinberg N, Christopher L. Bowman, Gary Haith, and Erik Blasch // Information Fusion (FUSION), 17th International Conference. – 2014. – P. 1–8.

15. Krummenacher R., Ontology-Based Context Modeling / Krummenacher and Strang // Ieice Transactions On Information And Systems. – 2007.

16. Strang, T. A Context modeling survey / Strang, Thomas, and Claudia Linnhoff-Popien // Workshop Proceedings. – 2004.

17. What is Cyc? /Cycorp, Inc. Retrieved 11 Oct. 2016 from:http://www.cyc.com/cyc /technology/whatiscyc.

18. Winograd T. Architectures for Context // Human- Computer Interaction. 2001. Vol. 16. P. 2–3.

19. Wiederhold G. An Algebra for Ontology Composition / Wiederhold G // Proc. 1994 Monterey Workshop on Formal Methods. U. S. Naval Postgraduate School, Monterey CA, 1994. – P. 56–61.

20. Bettini, Claudio, et al. A survey of context modelling and reasoning techniques/ Bettini, Claudio// Pervasive and Mobile Computing, 6.2, – 2010. – P. 161–180.

21. Sanchez-Pi N. An Information Fusion Framework for Context-based Accidents Prevention / Nayat Sanchez-Pi, Luis Martí, José Manuel Molina, and Ana Cristina Bicharra Garcia // Information Fusion (FUSION), 17th International Conference. – 2014.

Завущак І. І. Методи опрацювання контексту в інтелектуальних системах / І. І. Завущак, Є. В. Буров // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 872. — С. 121–130.