Поширення знаннєвого потенціалу в процесі електронного навчання

2023;
: cc. 361 - 374
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Волинський національний університет імені Лесі Українки
3
Національний університет «Львівська політехніка»
4
Волинський національний університет імені Лесі Українки

Проаналізовано ключові терміни, які стосуються управління знаннями та знаннєвого потенціалу. Зазначено групи внутрішніх та зовнішніх факторів, що впливають на знаннєвий по- тенціал. Виокремлено фактори впливу на вибір електронних освітніх ресурсів. Схематично зображено взаємодію учасників освітнього процесу, зокрема в спільнотах електронного освітнього середовища. Подано перелік ймовірнісних правил відбору для вибору джерела та засвоєння знань. Запропоновано модель динаміки поширення знаннєвого потенціалу з урахуванням перетікання знань від джерела до агента. Описано узагальнену дифузійноподібну модель процесів перерозподілу знаннєвого потенціалу під час електронного навчання з урахуванням поповнення джерела знань. Зображено вплив електронних освітніх ресурсів на поповнення знаннєвого потенціалу викладача, який передає отримані знання студентам у межах певної спільноти. Показано загальну структуру процесу формування знаннєвого потенціалу під час електронного навчання із вказанням джерел знань, факторів впливу на учасників освітнього процесу, зазначено процеси поповнення, передавання та перерозподілу знань.

 1. Сікора Я. Б. (2017). Використання методів управління знаннями для організації електронного навчання. Інформаційні технології і засоби навчання, 61(5). 162–174. https://doi.org/10.33407/itlt.v61i5.1718.
 2. Bloodgood, J. M. & Chen, A. N. K. (2022), Preventing organizational knowledge leakage: the influence of knowledge seekers’ awareness, motivation and capability. Journal of Knowledge Management, 26(9), 2145–2176. https://doi.org/10.1108/JKM-12-2020-0894.
 3. Shehzad, M., Zhang, J., Dost, M., Ahmad, M. S. & Alam, S. (2022). Knowledge management enablers and knowledge management processes: a direct and configurational approach to stimulate green innovation. European Journal of Innovation Management. https://doi.org/10.1108/EJIM-02-2022-0076.
 4. Kordab, M., Raudeliūnienė, J. &  Meidutė-Kavaliauskienė, I. (2020). Mediating  Role of  Knowledge Management in the Relationship between Organizational Learning and Sustainable Organizational Performance. Sustainability, 12(23). 10061. https://doi.org/10.3390/su122310061.
 5. Nusrat, A., He, Y. & Luqman, A. (2022). Promoting Creativity with Social Media Knowledge Discussion Groups: Exploring the Moderating Role of Knowledge-Oriented Leadership, 51–64. https://doi.org/10.1007/978-3- 031-23012-7_4.
 6. Marbun, D. S., Juliandi, A., & Effendi, S. (2020). The Effect of Social Media Culture and Knowledge Transfer on Performance. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 3(3), 2513– 2520.    https://doi.org/10.33258/birci.v3i3.1234.
 7. Liu, X., Li, Y., Chen, L., GengXiang, C. & Zhao, B. (2023). Multiple source partial knowledge transfer for manufacturing system modelling. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 80. 102468. https://doi.org/10.1016/j.rcim.2022.102468.
 8. Magotra, A. & Kim, J. (2020). Improvement of Heterogeneous Transfer Learning Efficiency by Using Hebbian Learning Principle. Applied Sciences. 10(16), 5631. https://doi.org/10.3390/app10165631.
 9. Pocol, C. B., Stanca, L., Dabija, D.-C., Câmpian, V., Mișcoiu, S. & Pop, I. D. (2023). A QCA Analysis of Knowledge Co-Creation Based on University – Industry Relationships. Mathematics. 11(2):388. https://doi.org/10.3390/math11020388.
 10. Osman, Mohamad & Mohd Noah, Shahrul Azman & Saad, Saidah. (2022). Ontology-Based Knowledge Management Tools for Knowledge Sharing in Organization – A Review. IEEE Access, 13(1), 342. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3163758.
 11. Ferrer-Serrano, M., Fuentelsaz, L. & Latorre, P. (2021). Examining knowledge transfer and networks: an overview of the last twenty years. Journal of Knowledge Management, 26(8), 2007–2037. https://doi.org/10.1108/JKM- 04-2021-0265
 12. Yang, C., Fu, L. & Gan, X. (2021). Evolving Knowledge Graph-Based Knowledge Diffusion Model. 1715, 145.    https://doi.org/10.1109/WCNC49053.2021.9417427.
 13. Jakubik, M. (2022). Comparing knowledge management and wisdom management. In Proceedings 17th International Conference on Knowledge Management, 36, 36–47.
 14. Hao, Y., Wang, X., Lin, Y. & Zhang, C. (2022). Dynamics Modeling of Knowledge Dissemination Process in Online Social Networks. CWSN 2022. Communications in Computer and Information Science, 1715, 145–153. https://doi.org/10.1007/978-981-19-8350-4_12.
 15. Кравчук, І., Присяжнюк, О. & Лавриненко, С. (2023). Формування знаннєвого потенціалу адміністрування у професійному розвитку менеджера. Економіка та суспільство. (47). https://doi.org/ 10.32782/2524-0072/2023-47-64.
 16. Pasichnyk, V., Bomba, A., Nazaruk, M. & Kunanets, N. (2021). The dynamics simulation of knowledge potentials of agents including the feedback. Journal of Physics: Conference Series, 1840, 012020. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1840/1/012020.
 17. Bomba, A., Nazaruk, M., Kunanets, N. & Pasichnyk, V. (2020). Modeling the Dynamics of Knowledge Potential of Agents in the Educational Social and Communication Environment. Advances in Intelligent Systems and Computing IV, CSIT 2019, 1080. https://doi.org/10.1007/978-3-030-33695-0_2.
 18. Bomba, A, Lechachenko, T. & Nazaruk, M. (2021). Modeling the Dynamics of “Knowledge Potentials” of Agents Including the Stakeholder Requests. Advances in Computer Science for Engineering and Education, 84, 75–88. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80472-5_7.
 19. Кунанець Н. Е., Ленько В. С., Пасічник В. В. & Щербина Ю. М. (2017). Персональні бази даних та знань віртуальних дослідницьких спільнот. Науковий вісник НЛТУ України. 27(6). 185–191. https://doi.org/10.15421/40270638.
 20. Raudeliuniene, J. (2022). Organizational Knowledge Potential: Peculiarities of Formation Strategic Decisions. Journal of System and Management Sciences, 12(6), 548–560. https://doi.org/10.33168/JSMS.2022.0632.
 21. Ioannidis, E., Varsakelis, N. & Antoniou, I. (2021). Intelligent Agents in Co-Evolving Knowledge Networks. Mathematics, 9(1), 103. https://doi.org/10.3390/math9010103.
 22. Бомба, А., Назарук, М., & Пасічник, В. (2014). Побудова дифузійноподібної моделі інформаційного процесу поширення знаннєвого потенціалу. Вісник Національного університету Львівська політехніка. Комп’ютерні науки та інформаційні технології. (800). С. 35–44.
 23. Бомба, А., Назарук, М., Кунанець, Н., & Пасічник, В. (2015). Узагальнена дифузійноподібна модель інформаційного процесу поширення знаннєвого потенціалу. Радіоелектроніка, інформатика, управління. (3 (34)). С. 64–70.
 24. Nguyen, B., Radnejad, A. B., Verbeke, A. & Zoirou, A. (2022). ICT knowledge transfer in complex organizations: Investigating antecedents of potential absorptive capacity. Journal of Information Technology Case and Application Research, 24(3), 184–223. https://doi.org/10.1080/15228053.2022.2072162.
 25. Li, X. & Zhang, B. (2019). Workflow-based Knowledge Flow Modeling and Research: Combination of Knowledge and Workflow. CSAE 2019: Proceedings of the 3rd International Conference on Computer Science and Application Engineering, 34, 1–6. https://doi.org/10.1145/3331453.3362051.
 26. Yang, B. & Yang, M. (2022). Research on enterprise knowledge service based on semantic reasoning and data fusion. Neural Comput & Applic, 34, 9455–9470. https://doi.org/10.1007/s00521-021-06382-z.
 27. Юнчик, В., Кунанець, Н., Пасічник, В. & Федонюк, А. (2021) Аналіз штучних інтелектуальних агентів для систем електронного навчання. Інформаційні системи та мережі. 10. С. 41–57. https://doi.org/ 10.23939/sisn2021.10.041.