Узгодження вимог професійних та освітніх ІТ-стандартів до компетентностей випускників ІТ-спеціальностей ВНЗ

2017;
: cc. 229 - 240
Автори: 
Ковалюк Т. В.

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, кафедра автоматизованих систем обробки інформації та управління

Розглянуто необхідність, поняття та роль професійних та освітніх стандартів у системі ІТ-індустрія – ІТ-освіта, міжнародна практика їх використання. Описано структуру та зміст професійних та освітніх ІТ-стандартів в Україні. Показано, що професійні стандарти надають сфері освіти необхідні відомості про області та об’єкти професійної діяльності випускників, завдання та необхідні компетенції майбутніх фахівців. Показано доцільність аналізу вимог стейкхолдерів під час розроблення змісту ІТ-освіти.

1. Закон України № 1556-VII “Про вищу освіту” від 01.07.2014.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року № 266: Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.

3. Профессиональные стандарты в области информационных технологий. – М.: АПКИТ, 2008. – 615 с.

4. Машукова Н. Д. Основные направления совершенствования качества рабочей силы [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.myshared.ru/slide/179699/

5. Аншина М. Л. Разработка нового профессионального стандарта “Менеджер по информационным технологиям” / М. Л. Аншина. Н. С. Вольпян, А. И. Олейник, Б. Б. Славин // Качество. Инновации. Образование. – М.: Известия, 2014. – № 2 (105), 2014. С. 55 – 62.

6. Хорева Л. В., Васина Е. В. Образовательные и профессиональные стандарты в национальной системе образования // Креативная экономика. – 2011. – № 2 (50). – С. 45–51.

7. Сухомлин В. А. Профессиональные стандарты и образование. Перпендикулярный взгляд. – М.: ВМиК МГУ им. Ломоносова, “МАКС-пресс”, 2008.

8. Жеребина О. Профессиональные стандарты в области ИТ: “инструкция по применению” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.apkit.ru/files/ITStandarts_Zherebina.doc.

9. Профессиональные стандарты в области ИТ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apkit.ru/committees/education/meetings/standarts.php.

10. Наказ МОН України від 01.06.2016 № 600 “Про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти”.

11. Tuning Educational Structures in Europe – Final Report Pilot Project [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tuningacademy.org/wp-content/uploads/2014/02/TuningEUI_Final-Repo....

12. Професійний стандарт. Фахівець з інформаційних систем. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://mon.gov.ua/content/ %D0 %9D %D0 %BE %D0 %B2 %D0 %B8 %D0 %BD %D0 %B8/2016/03/15/5-ps-spes-infosystems-13.12.2014.pdf.

13. Професійний стандарт. Фахівець з розробки програмного забезпечення [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://mon.gov.ua/content/ %D0 %9D %D0 %BE %D0 %B2 %D0 %B8 %D0 %BD %D0 %B8/2016/03/15/6-ps-rozrobnik-pz-13.12.2014.pdf.

14. Проекти стандартів вищої освіти. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/naukovo-metodichna-r....

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 “Про затвердження національної рамки кваліфікацій”.

16. Ковалюк Т. В. Професійні стандарти в галузі інформаційних технологій та їх гармонізація з ІТ-освітою України / Ковалюк Т. В., Кобець Н. М. // Інженерія програмного забезпечення: наук. журнал НАУ. № 21 (1),2015. – C. 46–55.

17. Curricula Recommendations [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.acm.org/education/curricula-recommendations.

18. Постанова КМУ № 53 від 1.02.2017 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266”.

19. MSIS 2016. Global Competency Model for Graduate Degree Programs in Information Systems. The Joint ACM/AIS MSIS 2016 Task Force. December 5, 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://app.box.com/s/42c3kzn2dlxyyjm5udawlh9a6n8dx46x

Ковалюк Т. В. Узгодження вимог професійних та освітніх ІТ-стандартів до компетентностей випускників ІТ-спеціальностей ВНЗ / Т. В. Ковалюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 872. — С. 229–240.