Архітектура інформаційної системи інтеграції та формування контенту про криптовалюти на основі аналізу діяльності бірж

2018;
: cc. 43 - 60
Authors: 

Литвин В. В., Висоцька В. А., Кучковський В. В., Оливко Р. М.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

E-mail:

 1. vasyl.v.lytvyn@lpnu.ua,
 2. victoria.a.vysotska@lpnu.ua,
 3. lijacob888@yandex.ua,
 4. oluvko07@gmail.com

Досліджені процеси аналізу, інтеграції та формування контенту з врахуванням криптовалютних потреб користувача. Використовуючи розроблену формальну модель та проведений критичний аналіз методів і технологій прогнозу курсу криптовалюти, побудовано загальну архітектуру системи опрацювання контенту з різних криптовалютних бірж. Досліджено методи, моделі та інструменти для удосконалення ефективнішої підтримки розроблення структурних елементів моделі системи підтримки прийняття рішень з керування контентом згідно з потребами користувача.

 1. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System [Електронний ресурс] / Mode of access: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.
 2. Valeyd Dzh. PHP 5 dlya chaynikov / Dzhanet Valeyd. – M.: Vil'yams, 2006. – 320 p.
 3. Gerasevich V.A. Blogi í RSS: Internet-tekhnologii novogo pokoleniya.— SPb.: BKHV-Peterburg, 2006. – 256 p.
 4. Zakaz N. JavaScript dlya professional'nykh Veb-razrabotchikov / Nikolas Zakas. – SPb: Piter, 2015. – 330 p.
 5. Zandstra M. PHP: objekty, shablony i metodiki programmirovaniya / Mett Zandstra. – M.: Vil'yams, 2015. – 576 p.
 6. Lengstorf Dzh. PHP i jQuery dlya professionalov / Dzheyson Lengstorf. – M.: Vil'yams, 2011. – 334 p.
 7. Lengstorf Dzh. Iskusstvo obshcheniya v Internet. Kratkoye rukovodstvo / Dzheyson Lengstorf. – M.: Vil'yams, 2011. – 334 p.
 8. Nikson R. Sozdayem diyeticheskiye Web-sayty s pomoshch'yu PHP, MySQL, JavaScript, CSS i HTML5 / Robin Nikson. – SPb.: Piter, 2013. – 560 p.
 9. Osnovni pravyla pobudovy semantychno vidkrytykh informatsiynykh system / Zhezhnych P. I., Kravets R. B., Pasichnyk V. V., Peleshchyshyn A. M. // Visnyk Nats. un-tu "Lvivska politekhnika". – Lviv, 1999. – №383: Informatsiyni systemy ta merezhi. – P. 84–95.
 10. Peleshchyshyn A. M. Pozytsionuvannya saytiv u hlobalʹnomu informatsiynomu seredovyshchi / A.M.Peleshchyshyn. – Lviv: Vyd-vo «Lvivska politekhnika», 2007. – 260 p.
 11. Prokhorenok N. HTML, JavaScript, PHP i MySQL. Dzhentl'menskiy nabor Web-mastera / Nikolay Prokhorenok, Vladimir Dronov. – SPb.: BKHV-Peterburg, 2015. – 701 p.
 12. Reysig Dzhon. Sekrety JavaScript / Dzhon Rezig, Beer Bibo. – M.: Izdatel'stvo «Manning Publications», 2013. – 416 p.
 13. Robbins Dzh. HTML5, CSS3 i JavaScript. Ischerpyvayushcheye rukovodstvo / Dzhennifer Niderst Robbins. – M.: Izdatel'stvo «Eksmo», 2014. – 528 p.
 14. Frimen E. Izuchayem programmirovaniye na JavaScript / Erik Frimen, Elizabet Robson. – SPb: Piter, 2015. – 640 p.
 15. Makkou A. Veb-prilozheniya na JavaScript / Aleks Makkou. – SPb.: BKHV-Peterburg, 2012. – 875 p.
 16. Stoyan S. JavaScript. Shablony: / Stoyan Stefanov. – M.: Simvol-Plyus, 2011. – 272 p.
 17. Flenagan D. JavaScript. Podrobnoye rukovodstvo / Devid Flenagan. – M.: Simvol-Plyus, 2012. – 391 p.
 18. Methods based on ontologies for information resources processing : Monograph / [Vasyl Lytvyn, Victoria Vysotska, Lyubomyr Chyrun, Dmytro Dosyn] // LAP Lambert Academic Publishing. Saarbrücken, Germany. – ISBN-13: 978-3-659-89905-8, ISBN-10: 3659899054, EAN: 9783659899058. – 2016. – 324 p. – Access mode: https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-659-8....
 19. Berko A.YU. Systemy elektronnoyi kontent-komertsiyi: monohrafiya / A.YU. Berko, V.A. Vysotska, V.V. Pasichnyk. – Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», 2009. – 612 p.
 20. Matematychna lingvistyka. [Knyha 1. Kvantytatyvna lingvistyka] : navch. posibnyk / [V. V. Pasichnyk, YU. M. Shcherbyna, V. A. Vysotska, T. V. Shestakevych] // Seriya «Kompyutyng». – Lviv : «Novyy svit -2000», 2012. – 359 p.
 21. Vysotska V. A. Metody i zasoby opratsyuvannya informatsiynykh resursiv v systemakh elektronnoyi kontent-komertsiyi : avtoreferat dysertatsiyi na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata tekhnichnykh nauk : 05.13.06 – informatsiyni tekhnolohiyi / Viktoriya Anatoliyivna Vysotska; Natsionalnyy universytet «Lvivska politekhnika». – Lviv, 2014. – 27 p.
 22. Vysotska Victoria. Web Content Processing Method for Electronic Business Systems / Victoria Vysotska, Lyubomyr Chyrun // International Journal of Computers & Technology. – Vol 12, No 2. – December 2013. – P. 3211–3220. – ISSN 2277-3061. – [Online]http://cirworld.org/journals/index.php/ijct/article/view/3299.
 23. Vysotska V.A. Modelyuvannya etapiv zhyttyevoho tsyklu komertsiynoho web-kontentu / V. A. Vysotska, L. B Chyrun, L. V. Chyrun // Informatsiyni systemy ta merezhi. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. – Lviv 2011. – No. 715. – P. 69–87.
 24. Vysotska, V. A. Osoblyvosti proektuvannya ta vprovadzhennya system elektronnoyi komertsiyi. / V. A. Vysotska // Informatsiyni systemy ta merezhi. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. – Lviv 2008. – No. 631. – P. 55–84.
 25. Vysotska Victoria. Analysis and evaluation of risks in electronic commerce / Victoria Vysotska, Ihor Rishnyak, Lyubomyr Chyrun // CAD Systems in Microelectronics, CADSM ’07, 9th International Conference. – The Experience of Designing and Applications of CAD Systems in Microelectronics. – Lviv, 24 February 2007. – P. 332–333.
 26. Vysotska V. Comprehensive method of commercial content support in the electronic business systems / Victoria Vysotska, Lyubomyr Chyrun, Liliya Chyrun // Kompyuterni systemy proektuvannya. Teoriya i praktyka, Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. – Lviv, 2013. – No. 777. – P. 21–30.
 27. Berko A. Content Formation Method in the Electronic Content Commerce Systems / Andriy Berko, Victoria Vysotska, Lyubomyr Chyrun // 6th International Conference of Young Scientists “Computer Science & Engineering” (CSE-2013). – Lviv, Ukraine, November 21–23, 2013. – P. 174–179.
 28. Vysotska V. Uniform Method of Operative Content Management in the Electronic Content Commerce Systems / Victoria Vysotska, Lyubomyr Chyrun, Liliya Chyrun // 6th International Conference of Young Scientists “Computer Science & Engineering” (CSE-2013). – Lviv, Ukraine, November 21–23, 2013. – P. 180–185.
 29. Berko A.YU. Metod formuvannya kontentu v systemakh elektronnoyi kontent-komertsiyi / A.YU. Berko, V. A. Vysotska, L. V. Chyrun // Kompyuterni nauky ta informatsiyni tekhnolohiyi, Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. – No. 751. – Lviv 2013. – P. 108–118.
 30. Berko A.YU. Modelyuvannya protsesiv opratsyuvannya informatsiynykh resursiv v systemakh elektronnoyi kontent-komertsiyi / A.YU. Berko, V. A. Vysotska, L. V. Chyrun // Kompyuterni nauky ta informatsiyni tekhnolohiyi, Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. – Lviv, 2013. No. 771. – P. 126–135.
 31. Vysotska V.A. Unifikovanyy metod formuvannya informatsiynoho produktu v systemakh elektronnoyi kontent-komertsiyi / V. A. Vysotska, L. B. Chyrun // Naukovi pratsi Chornomorskoho derzh. Universytetu im. P. Mohyly : Komp'yuterni tekhnolohiyi. – 2013. – Vyp. 217, Tom 229. – P. 91–101.
 32. Vysotska V. A. Unifikovani metody opratsyuvannya informatsiynykh resursiv v systemakh elektronnoyi kontent-komertsiyi / V. A. Vysotska, L. V. Chyrun, L. B. Chyrun // Naukovi pratsi Chornomorskoho derzh. Universytetu im. P. Mohyly : Komp'yuterni tekhnolohiyi. – 2013. – Vyp. 201, Tom 213. – P. 13–24.
 33. Vysotska V. A. Unifikovanyy metod operatyvnoho upravlinnya kontentom v systemakh elektronnoyi kontentkomertsiyi / V. A. Vysotska, L. V. Chyrun, L.B. Chyrun // Kompyuterni nauky ta informatsiyni tekhnolohiyi, Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”.– Lviv, 2013. – No. 751. – P. 118–128.
 34. Vysotska V. A. Osoblyvosti proektuvannya ta analiz uzahalnenoyi arkhitektury system elektronnoyi kontent-komertsiyi / V. A. Vysotska, L. V. Chyrun, L. B. Chyrun // Informatsiyni systemy ta merezhi. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”.– Lviv, 2013. – No. 770. – P. 83–101.
 35. Berko A.YU. Struktura zasobiv opratsyuvannya informatsiynykh resursiv v systemakh elektronnoyi kontent-komertsiyi / A.YU. Berko, V.A. Vysotska, L.V. Chyrun // Informatsiyni systemy ta merezhi. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. – No. 770. – Lviv 2013. – P. 12–21.
 36. Shcherbyna YU. M. Utvorennya ukrayinskykh diyeprykmetnykiv za dopomohoyu porodzhuvalnykh hramatyk / YU. M. Shcherbyna, YU. V. Nikolskyy, V. A. Vysotska, T. V. Shestakevych // Informatsiyni systemy ta merezhi. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. – Lviv, 2011. – No. 715. – P. 354–369.
 37. Vysotska V. A. Metod vyboru optymalnoho alhorytmu kryptohrafichnoho zakhystu informatsiyi / V. A. Vysotska, O. R. Harasym // Informatsiyni systemy ta merezhi. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. – Lviv 2010. – No. 673. – P. 220–233.
 38. Shcherbyna YU. M. Naukovyy napryam ta navchalna dystsyplina “Matematychnalingvistyka” / YU. M. Shcherbyna, T. V. Shestakevych, V. A. Vysotska // Informatsiyni systemy ta merezhi. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. – Lviv, 2010. – No. 673. – P. 384–393.
 39. Chyrun L. V. Zastosuvannya kontent-analizu tekstovoyi informatsiyi v systemakh elektronnoyi komertsiyi / V.A. Vysotska, L. V. Chyrun // Informatsiyni systemy ta merezhi. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. – Lviv 2010. – No. 689. – P. 332–347.
 40. Vysotska V. A. Skhemy modelyuvannya system keruvannya kontentom / V. A. Vysotska // Informatsiyni systemy ta merezhi. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. – Lviv, 2010. – No. 689. – P. 90–108.
 41. Vysotska, V. A. Umovna entropiya ta entropiya poyednannya kontentu v systemakh elektronnoyi komertsiyi. / V.A. Vysotska // Kompyuterni systemy proektuvannya. Teoriya i praktyka, Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. – Lviv, 2008. – No. 626. – P. 116–125.
 42. Berko, A.YU. Analiz i klasyfikatsiya modeley system elektronnoyi komertsiyi / A.YU. Berko, V. A. Vysotska // Kompyuterni systemy proektuvannya. Teoriya i praktyka. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. – Lviv, 2007. – No. 591. – P. 103–112.
 43. Berko A. YU. Metody ta zasoby otsinyuvannya ryzykiv bezpeky v informatsiynykh systemakh elektronnoyi komertsiyi / A. YU. Berko, V. A. Vysotska, I. V. Rishnyak // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". – 2007. – No. 591 : Komp'yuterni systemy proektuvannya. Teoriya i praktyka. – P. 81–87.
 44. Vysotska, V.A. Systema opratsyuvannya struktury elektronnoho pidruchnyka / V.A. Vysotska // Informatsiyni systemy ta merezhi. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. – Lviv 2003. – No. 489. – P. 49–63.
 45. Vysotska V. Analytical methods for commercial web content processing of information resource in electronic business systems / Victoria Vysotska, Lyubomyr Chyrun // MEST Journal (Management Education Science & Society Technologie). – Vol. 2, No. 2. – P. 285–300 [Online]. – ISSN 2334-7171, ISSN 2334-7058 (Online), DOI 10.12709/issn.2334-7058. This issue: DOI 10.12709/mest.02.02.02.0. – Access mode: http://mest.meste.org/R4.html, http://mest.meste.org/MEST_2_2014/4_29.pdf, http://www.meste.org/mest/Archive/MEST_II_2_2.pdf.
 46. Vysotska V. Features of the content-analysis method for text categorization of commercial content in processing online newspaper articles / Victoria Vysotska, Lyubomyr Chyrun // Applied Computer Science. ACS journal. – Volume 11, Number 1. – Poland, 2015. – ISSN 2353-6977 (Online), ISSN 1895-3735 (Print) – P. 5–19 [Online]. – www.acs.pollub.pl, http://www.acs.pollub.pl/index.php/-current-issue/applied-computer-scien..., http://www.acs.pollub.pl/pdf/v11n1/2.pdf.