Architecture for the Information System of the Cryptocurrency Content Integration and Formation on the Basis of the Exchange Activity Analysis

2018;
: pp. 43 - 60
Authors: 

Vasyl Lytvyn, Victoria Vysotska, Volodymyr Kuchkovskiy, Roman Olyvko

Information Systems and Networks Department, Computer Science and Information Technologies Institute, Lviv Polytechnic National University, 12 S. Bandera Str., Lviv, 79013, UKRAINE

E-mail:

 1. vasyl.v.lytvyn@lpnu.ua,
 2. victoria.a.vysotska@lpnu.ua,
 3. lijacob888@yandex.ua,
 4. oluvko07@gmail.com

The processes of content analysis, integration and formation with the consideration of cryptographic needs of the user are investigated. Using the developed formal model and conducted a critical analysis of methods and technologies for forecasting the cryptographic
course, a general architecture of the content processing system from different crypto-exchange exchanges was constructed. The methods, models and tools for improving the effective support of the development of structural elements of the model of the system of decision support for content management in accordance with the needs of the trench is explored.

 1. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System [Електронний ресурс] / Mode of access: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.
 2. Valeyd Dzh. PHP 5 dlya chaynikov / Dzhanet Valeyd. – M.: Vil'yams, 2006. – 320 p.
 3. Gerasevich V.A. Blogi í RSS: Internet-tekhnologii novogo pokoleniya.— SPb.: BKHV-Peterburg, 2006. – 256 p.
 4. Zakaz N. JavaScript dlya professional'nykh Veb-razrabotchikov / Nikolas Zakas. – SPb: Piter, 2015. – 330 p.
 5. Zandstra M. PHP: objekty, shablony i metodiki programmirovaniya / Mett Zandstra. – M.: Vil'yams, 2015. – 576 p.
 6. Lengstorf Dzh. PHP i jQuery dlya professionalov / Dzheyson Lengstorf. – M.: Vil'yams, 2011. – 334 p.
 7. Lengstorf Dzh. Iskusstvo obshcheniya v Internet. Kratkoye rukovodstvo / Dzheyson Lengstorf. – M.: Vil'yams, 2011. – 334 p.
 8. Nikson R. Sozdayem diyeticheskiye Web-sayty s pomoshch'yu PHP, MySQL, JavaScript, CSS i HTML5 / Robin Nikson. – SPb.: Piter, 2013. – 560 p.
 9. Osnovni pravyla pobudovy semantychno vidkrytykh informatsiynykh system / Zhezhnych P. I., Kravets R. B., Pasichnyk V. V., Peleshchyshyn A. M. // Visnyk Nats. un-tu "Lvivska politekhnika". – Lviv, 1999. – №383: Informatsiyni systemy ta merezhi. – P. 84–95.
 10. Peleshchyshyn A. M. Pozytsionuvannya saytiv u hlobalʹnomu informatsiynomu seredovyshchi / A.M.Peleshchyshyn. – Lviv: Vyd-vo «Lvivska politekhnika», 2007. – 260 p.
 11. Prokhorenok N. HTML, JavaScript, PHP i MySQL. Dzhentl'menskiy nabor Web-mastera / Nikolay Prokhorenok, Vladimir Dronov. – SPb.: BKHV-Peterburg, 2015. – 701 p.
 12. Reysig Dzhon. Sekrety JavaScript / Dzhon Rezig, Beer Bibo. – M.: Izdatel'stvo «Manning Publications», 2013. – 416 p.
 13. Robbins Dzh. HTML5, CSS3 i JavaScript. Ischerpyvayushcheye rukovodstvo / Dzhennifer Niderst Robbins. – M.: Izdatel'stvo «Eksmo», 2014. – 528 p.
 14. Frimen E. Izuchayem programmirovaniye na JavaScript / Erik Frimen, Elizabet Robson. – SPb: Piter, 2015. – 640 p.
 15. Makkou A. Veb-prilozheniya na JavaScript / Aleks Makkou. – SPb.: BKHV-Peterburg, 2012. – 875 p.
 16. Stoyan S. JavaScript. Shablony: / Stoyan Stefanov. – M.: Simvol-Plyus, 2011. – 272 p.
 17. Flenagan D. JavaScript. Podrobnoye rukovodstvo / Devid Flenagan. – M.: Simvol-Plyus, 2012. – 391 p.
 18. Methods based on ontologies for information resources processing : Monograph / [Vasyl Lytvyn, Victoria Vysotska, Lyubomyr Chyrun, Dmytro Dosyn] // LAP Lambert Academic Publishing. Saarbrücken, Germany. – ISBN-13: 978-3-659-89905-8, ISBN-10: 3659899054, EAN: 9783659899058. – 2016. – 324 p. – Access mode: https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-659-8....
 19. Berko A.YU. Systemy elektronnoyi kontent-komertsiyi: monohrafiya / A.YU. Berko, V.A. Vysotska, V.V. Pasichnyk. – Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», 2009. – 612 p.
 20. Matematychna lingvistyka. [Knyha 1. Kvantytatyvna lingvistyka] : navch. posibnyk / [V. V. Pasichnyk, YU. M. Shcherbyna, V. A. Vysotska, T. V. Shestakevych] // Seriya «Kompyutyng». – Lviv : «Novyy svit -2000», 2012. – 359 p.
 21. Vysotska V. A. Metody i zasoby opratsyuvannya informatsiynykh resursiv v systemakh elektronnoyi kontent-komertsiyi : avtoreferat dysertatsiyi na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata tekhnichnykh nauk : 05.13.06 – informatsiyni tekhnolohiyi / Viktoriya Anatoliyivna Vysotska; Natsionalnyy universytet «Lvivska politekhnika». – Lviv, 2014. – 27 p.
 22. Vysotska Victoria. Web Content Processing Method for Electronic Business Systems / Victoria Vysotska, Lyubomyr Chyrun // International Journal of Computers & Technology. – Vol 12, No 2. – December 2013. – P. 3211–3220. – ISSN 2277-3061. – [Online]http://cirworld.org/journals/index.php/ijct/article/view/3299.
 23. Vysotska V.A. Modelyuvannya etapiv zhyttyevoho tsyklu komertsiynoho web-kontentu / V. A. Vysotska, L. B Chyrun, L. V. Chyrun // Informatsiyni systemy ta merezhi. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. – Lviv 2011. – No. 715. – P. 69–87.
 24. Vysotska, V. A. Osoblyvosti proektuvannya ta vprovadzhennya system elektronnoyi komertsiyi. / V. A. Vysotska // Informatsiyni systemy ta merezhi. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. – Lviv 2008. – No. 631. – P. 55–84.
 25. Vysotska Victoria. Analysis and evaluation of risks in electronic commerce / Victoria Vysotska, Ihor Rishnyak, Lyubomyr Chyrun // CAD Systems in Microelectronics, CADSM ’07, 9th International Conference. – The Experience of Designing and Applications of CAD Systems in Microelectronics. – Lviv, 24 February 2007. – P. 332–333.
 26. Vysotska V. Comprehensive method of commercial content support in the electronic business systems / Victoria Vysotska, Lyubomyr Chyrun, Liliya Chyrun // Kompyuterni systemy proektuvannya. Teoriya i praktyka, Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. – Lviv, 2013. – No. 777. – P. 21–30.
 27. Berko A. Content Formation Method in the Electronic Content Commerce Systems / Andriy Berko, Victoria Vysotska, Lyubomyr Chyrun // 6th International Conference of Young Scientists “Computer Science & Engineering” (CSE-2013). – Lviv, Ukraine, November 21–23, 2013. – P. 174–179.
 28. Vysotska V. Uniform Method of Operative Content Management in the Electronic Content Commerce Systems / Victoria Vysotska, Lyubomyr Chyrun, Liliya Chyrun // 6th International Conference of Young Scientists “Computer Science & Engineering” (CSE-2013). – Lviv, Ukraine, November 21–23, 2013. – P. 180–185.
 29. Berko A.YU. Metod formuvannya kontentu v systemakh elektronnoyi kontent-komertsiyi / A.YU. Berko, V. A. Vysotska, L. V. Chyrun // Kompyuterni nauky ta informatsiyni tekhnolohiyi, Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. – No. 751. – Lviv 2013. – P. 108–118.
 30. Berko A.YU. Modelyuvannya protsesiv opratsyuvannya informatsiynykh resursiv v systemakh elektronnoyi kontent-komertsiyi / A.YU. Berko, V. A. Vysotska, L. V. Chyrun // Kompyuterni nauky ta informatsiyni tekhnolohiyi, Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. – Lviv, 2013. No. 771. – P. 126–135.
 31. Vysotska V.A. Unifikovanyy metod formuvannya informatsiynoho produktu v systemakh elektronnoyi kontent-komertsiyi / V. A. Vysotska, L. B. Chyrun // Naukovi pratsi Chornomorskoho derzh. Universytetu im. P. Mohyly : Komp'yuterni tekhnolohiyi. – 2013. – Vyp. 217, Tom 229. – P. 91–101.
 32. Vysotska V. A. Unifikovani metody opratsyuvannya informatsiynykh resursiv v systemakh elektronnoyi kontent-komertsiyi / V. A. Vysotska, L. V. Chyrun, L. B. Chyrun // Naukovi pratsi Chornomorskoho derzh. Universytetu im. P. Mohyly : Komp'yuterni tekhnolohiyi. – 2013. – Vyp. 201, Tom 213. – P. 13–24.
 33. Vysotska V. A. Unifikovanyy metod operatyvnoho upravlinnya kontentom v systemakh elektronnoyi kontentkomertsiyi / V. A. Vysotska, L. V. Chyrun, L.B. Chyrun // Kompyuterni nauky ta informatsiyni tekhnolohiyi, Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”.– Lviv, 2013. – No. 751. – P. 118–128.
 34. Vysotska V. A. Osoblyvosti proektuvannya ta analiz uzahalnenoyi arkhitektury system elektronnoyi kontent-komertsiyi / V. A. Vysotska, L. V. Chyrun, L. B. Chyrun // Informatsiyni systemy ta merezhi. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”.– Lviv, 2013. – No. 770. – P. 83–101.
 35. Berko A.YU. Struktura zasobiv opratsyuvannya informatsiynykh resursiv v systemakh elektronnoyi kontent-komertsiyi / A.YU. Berko, V.A. Vysotska, L.V. Chyrun // Informatsiyni systemy ta merezhi. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. – No. 770. – Lviv 2013. – P. 12–21.
 36. Shcherbyna YU. M. Utvorennya ukrayinskykh diyeprykmetnykiv za dopomohoyu porodzhuvalnykh hramatyk / YU. M. Shcherbyna, YU. V. Nikolskyy, V. A. Vysotska, T. V. Shestakevych // Informatsiyni systemy ta merezhi. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. – Lviv, 2011. – No. 715. – P. 354–369.
 37. Vysotska V. A. Metod vyboru optymalnoho alhorytmu kryptohrafichnoho zakhystu informatsiyi / V. A. Vysotska, O. R. Harasym // Informatsiyni systemy ta merezhi. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. – Lviv 2010. – No. 673. – P. 220–233.
 38. Shcherbyna YU. M. Naukovyy napryam ta navchalna dystsyplina “Matematychnalingvistyka” / YU. M. Shcherbyna, T. V. Shestakevych, V. A. Vysotska // Informatsiyni systemy ta merezhi. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. – Lviv, 2010. – No. 673. – P. 384–393.
 39. Chyrun L. V. Zastosuvannya kontent-analizu tekstovoyi informatsiyi v systemakh elektronnoyi komertsiyi / V.A. Vysotska, L. V. Chyrun // Informatsiyni systemy ta merezhi. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. – Lviv 2010. – No. 689. – P. 332–347.
 40. Vysotska V. A. Skhemy modelyuvannya system keruvannya kontentom / V. A. Vysotska // Informatsiyni systemy ta merezhi. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. – Lviv, 2010. – No. 689. – P. 90–108.
 41. Vysotska, V. A. Umovna entropiya ta entropiya poyednannya kontentu v systemakh elektronnoyi komertsiyi. / V.A. Vysotska // Kompyuterni systemy proektuvannya. Teoriya i praktyka, Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. – Lviv, 2008. – No. 626. – P. 116–125.
 42. Berko, A.YU. Analiz i klasyfikatsiya modeley system elektronnoyi komertsiyi / A.YU. Berko, V. A. Vysotska // Kompyuterni systemy proektuvannya. Teoriya i praktyka. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. – Lviv, 2007. – No. 591. – P. 103–112.
 43. Berko A. YU. Metody ta zasoby otsinyuvannya ryzykiv bezpeky v informatsiynykh systemakh elektronnoyi komertsiyi / A. YU. Berko, V. A. Vysotska, I. V. Rishnyak // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". – 2007. – No. 591 : Komp'yuterni systemy proektuvannya. Teoriya i praktyka. – P. 81–87.
 44. Vysotska, V.A. Systema opratsyuvannya struktury elektronnoho pidruchnyka / V.A. Vysotska // Informatsiyni systemy ta merezhi. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. – Lviv 2003. – No. 489. – P. 49–63.
 45. Vysotska V. Analytical methods for commercial web content processing of information resource in electronic business systems / Victoria Vysotska, Lyubomyr Chyrun // MEST Journal (Management Education Science & Society Technologie). – Vol. 2, No. 2. – P. 285–300 [Online]. – ISSN 2334-7171, ISSN 2334-7058 (Online), DOI 10.12709/issn.2334-7058. This issue: DOI 10.12709/mest.02.02.02.0. – Access mode: http://mest.meste.org/R4.html, http://mest.meste.org/MEST_2_2014/4_29.pdf, http://www.meste.org/mest/Archive/MEST_II_2_2.pdf.
 46. Vysotska V. Features of the content-analysis method for text categorization of commercial content in processing online newspaper articles / Victoria Vysotska, Lyubomyr Chyrun // Applied Computer Science. ACS journal. – Volume 11, Number 1. – Poland, 2015. – ISSN 2353-6977 (Online), ISSN 1895-3735 (Print) – P. 5–19 [Online]. – www.acs.pollub.pl, http://www.acs.pollub.pl/index.php/-current-issue/applied-computer-scien..., http://www.acs.pollub.pl/pdf/v11n1/2.pdf.