Застосування методів інтернет-маркетингу для аналізу Web-ресурсів в межах регіону

2015;
: cc. 129 - 164
Authors: 

Кучковський В. В., Висоцька В. А., Нитребич С. З., Оливко Р. М.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж, E-mail: lVictoria.A. Vysotska@lpnu.ua

Запропоновано методи аналізу контенту для інтернет-газети. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів у системах аналізу контенту та спрощує технологію автоматизації управління контентом. Проаналізовано основні проблеми синтаксичного та семантичного аналізу контенту та функціональних сервісів управління контентом. Швидкий темп росту глобальних мереж та електронної контент-комерції сприяють спрощенню процесу публікації та модерації статей, у результаті чого запропоновано інтелектуальну систему прийняття маркетингових рішень з поширення електронних видань. Розглянуто питання розроблення методів та програмних засобів опрацювання інформаційних ресурсів в інтернет-системах. Сформульовано новий підхід до застосування та впровадження бізнес-процесів для побудови таких систем. Розроблено методи опрацювання контенту та інформаційного ресурсу. Розроблено програмні засоби опрацювання контенту та інформаційного ресурсу.