Індивідуальні завдання в електронній дисципліні

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет "Львівська політехніка"

Показано варіанти створення індивідуальних завдань засобами електронної дисципліни ВНС Львівської політехніки. Основну увагу приділено автоматизації розподілу індивідуальних завдань, прийманню відповідей та оцінюванню з використанням стандартних і додаткових компонентів Moodle.

1. https://moodle.org/sites/index.php? country=UA.

2. Методичні вказівки до вивчення курсу “Робота викладача в WEB-орієнтованій системі підтримки навчального процесу Moodle” / В. В. Гавриленко, В. Д. Попенко, О. Є. Сокульський, О. А. Шумейко. – К.: НТУ, 2012. – 49 с.

3. Анисимов А. Н. Работа в системе дистанционного обучения Moodle: Учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. – Харьков, ХНАГХ, 2009. – 292 с.