Методичні засади покращення засвоєння матеріалу та підвищення успішності методами активних компонентів електронної дисципліни

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Описано інноваційні технології та методи дистанційного навчання, запропоновані до системи навчання студентів та викладення матеріалу з метою покращення освітнього процесу. Описано способи використання активної частини електронної дисципліни для покращення засвоєння матеріалу студентами та їх успішності. Основну увагу звернено на ті активні компоненти електронної дисципліни, які вимагають зворотного зв’язку.

1. Conduct of classes using virtual learning environment Lviv Polytechnic / T. V. Chaykivskyy // Informatization higher education institution: [Collected Works]. – Lviv , Lviv Polytechnic National University Publishing House, 2012. – P. 82–86. – (Journal / National University “Lviv Polytechnic”; № 731).

2. Individual tasks electronically discipline / T.V.Chaykivskyy , L.D.Ozirkovskyy , O.B.Bilenka // Proceedings of the National Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua 90 University “Lviv Polytechnic”. – 2013. – № 775: Informatization of higher education institution – P. 73–78.

3.Features of the creation of individual tasks in electronic disciplines / Taras Chaykivskyy, Leonid Ozirkovskyy, Dmitry Fedasyuk // Innovative computer technologies in higher education materials 5th Scientific Conference, November 19–21, 2013, Lviv / Ministry of Education Science of Ukraine, National University “Lviv Polytechnic”. – Lviv: Publishing House of the National University “Lviv Polytechnic”, 2013. – P. 104–106.

4. Integration of Virtual Learning Environments Lviv Polytechnic interactive technologies Locations / D. V. Fedasyuk, T. V. Chaykivskyy, L. D. Ozirkovskyy // Innovative computer technologies in higher education materials 3rd Scientific and Practical Conference, October 18–20, 2011, Lviv / National University “Lviv Polytechnic”; – Lviv, Lviv Polytechnic National University Publishing House, 2011. – P. 18–21.