Розроблення інформаційної системи оцінювання поширеності відомостей про матеріали наукових конференцій

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

Описано метод оцінювання поширеності матеріалів наукових конференцій, особливості створення та функціонування бази даних як консолідованого інформаційного ресурсу, призначеного для зберігання інформації про матеріали конференцій, їх оцінювання та аналізу.

1. Андрухів А. Упровадження електронного архіву наукових публікацій у Науково-технічній бібліотеці на основі програмної платформи Dspace / А. Андрухів, Д. Тарасов // Інформаційні системи та мережі: [збірник наукових праць] / відпо. ред. В. В. Пасічник. – Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2010. – № 673.– C. 214–220.

2. Тимофеєва Ю. Консолідований інформаційний ресурс оцінювання поширеності відомостей про матеріали наукових конференцій університету / Ю. Тимофеєва, Д. Тарасов // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали І Міжн. наук. конф. ІКС-2012, 25–28 квітня, 2012 р., Львів / Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, кафедра інформаційних систем та мереж. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 66–67.

3. Індекс інтегрованості періодичного видання в систему наукових комунікацій / Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/i_rating.html

4. Основні відомості про бази даних. – Режим доступу: http://office.microsoft.com/uk-ua/access-help/HA010064450.aspx.

5. About Google Scholar. – Режим доступу: http://scholar.google.com.ua/ intl/uk/scholar/about.html 5.About Scopus. – Режим доступу: http://www.info.sciverse.com /scopus/about.