Номер 1 (5), 2023

У цьому номері

(12 статей)
Ірина Мудра, Юстина Майхровська
DOI: https://doi.org/10.23939/sjs2023.01.040
42-51