СОЛІПСИЗМ ЯК ЧИННИК ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ КОНТЕНТУ: ПРАКТИКА ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИКИ

Автори:
1
Галицький коледж імені В'ячеслава Чорновола

Існує небагато досліджень щодо того, як журналісти інтернет-видань створюють контент для переконання громадськості, як працюють технології мережевих мас-медій. У цій статті представлені дослідницькі результати теоретичної розвідки щодо можливості переконання користувачів в суспільно-політичних та соціально-економічних аспектах розуміння контенту. При тому, що багато користувачів добре обізнані в створенні та споживанні інформації у функціональних межах Інтернет-видань, аналіз ставив за мету виявити прогалини в індивідуальному уявленні аудиторії про контент. Метою даної статті є виокремлення феномену соліпсизму в Інтернет-журналістиці як стандартного постмодерністського намагання журналістів вбудовувати власний соціальний досвід в індивідуальний простір людини.

За відсутності офіційної, бюрократично оформленої великої державної обов’язкової комунікаційної політики і націоналісти, і ліберали, і консерватори, і анархісти, і соціалісти, і комуністи просувають свою власну ідеологію через інтернет-видання. Узагальнений контент усіх цих видань є  внеском у демократичну практику функціонування інтернет-видань України як чинник суперечки за право на власний соліпсизм аудиторії. За подібних умов контент інтернет-журналістики буде накопичуватися в суспільстві, оскільки конструктивізм контенту входитиме у суперечність між чітко окресленими принципами інтернет-видань та практичністю аудиторії.

Питання про демократичність режимів в суспільствах, в межах яких працюють контенти інтернет-видань, набагато більш глибинні. Мається на увазі сукупність організаційних і політичних чинників функціонування конкретного суспільства. Якою ціною автономії мас-медій через їхню позірну спонтанність та реальну різноманітність спричиняють втягування масової аудиторії в ідеологію, партійне життя, економіку, спорт, вибори, культуру, патріотизм, державну політику?.. Комунікаційний соліпсизм — це про конкретний інтерес конкретної людини до конкретної проблеми, що висвітлюється конкретним інтернет-виданням, про досвід значущої демократичної участі аудиторії лише в невеличкому, але принципово важливому для цієї аудиторії сегменті ідеології, партійного життя, економіки, спорту, виборів, культури, патріотизму, державної політики… 

1. Haydur N. (2018). Diachronic analysis of the functional system of mass media. Proceedings of the Scientific Research Institute of Press Studies. Vol. 8 (26). Lviv, p. 170-179.

2. Karpitkyi M. (2018). Intentional and factorological lies in the phenomenology of social consciousness. Collection. materials of the reporting scientific and practical conference of LNAU. Kharkiv, February 20-23, 2018. Kharkiv. Stylish Typography, P. 107-109.

3. Kudzee J. (2000). Disgrace. London. Penguin Books, 220 p.

4. Leleka O. Deconstruction of evil: social transformation from radical to banal. Autoref. thesis for obtaining sciences. candidate degree philosopher. Science: 09.00.03 "Social philosophy and philosophy of history". M.P. Dragomanov National Pedagogical University. 20 p.

5. Mitchuk O. (2014). The influence of Thomas Jefferson's concepts on the development of Ukrainian liberal journalism. Scientific notes of the Institute of Journalism. Kyiv, Vol. 56. P. 191-194

6. Mitchuk O. (2015). The phenomenon of liberal content in social communications: autoref. thesis for obtaining sciences. degree of Doctor of Sciences in Soc. Com.: 27.00.01 "Theory and history of social communications". Classical private university. Zaporizhzhia, 2015. 38 p.

7. Rizun V. (2003). Masy: Lecture texts. Kyiv. T. Shevchenko Kyiv national University, 116 p.

8. Rizun V. (2008). Theory of mass communication: Textbook. Kyiv: "Prosvita" Publishing Center, 260 p.

9. Ryzhenko L. (2020). Social-communication and genre features of conservative content of socio-political mass media: autoref. thesis for obtaining sciences. candidate degree of social sciences com. : 27.00.01 "Theory and history of social communications". Classical private university. Zaporizhzhia, 2020. 21 p.

10. Vaishenberg Z. (2011). News journalism: Training manual. K. Academy of the Ukrainian Press, 262 p.

11. Zolyak, V. (2009). Functional characteristics of content convergence of mass communication means: autoref. thesis for obtaining sciences. candidate degree of social sciences com. : 27.00.01 "Theory and history of social communications". T. Shevchenko Kyiv National University. Institute of Journalism. Kyiv, 16 p.