ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОЗНАКИ ПОЛІТИЧНОЇ ЗААНГАЖОВАНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ГАЗЕТ

1
ВНЗ Інститут реклами

Методика дослідження полягала в таких процедурах: було відібрано два регіональних друкованих періодичних видання: Криворізька загальноміська газета “Червоний гірник” (укр. мовою), що видається у м. Кривий Ріг, та щотижнева суспільно-політична газета “Слово” (рос. мовою) м. Одеса (Україна). У кожному друкованому періодичному виданні було відібрано по п’ять матеріалів політичного характеру (розповідь про діяльність політика або його партію) від 1 січня 2006 р. до 1 лютого 2008 р. Критерії кількісно-якісного аналізу були такі: кількість простих речень (підмет + присудок; підмет + присудок + один, два або три другорядних члена речення: означення, додаток, прикладка); кількість конотованих лексичних одиниць, що відображають характеристики політичного фігуранта – героя інформаційного матеріалу; кількість вжитих лексичних одиниць політичного формату (тих, які означають реалії політики, або таких, що можуть характеризувати політиків та політику); кількість мовленнєвих одиниць, які означають вихваляння (браваду) виключним правом журналіста користуватися публічним каналом інформації (шпальтами періодичного друкованого видання) для формування позитивного або негативного іміджу певного політичного суб’єкта; мовленнєвою одиницею у цьому випадку вважається фрагмент тексту, який популяризує певного політичного суб’єкта через використання журналістом “виключного” права користуватися для цього каналом інформації (шпальтами газети); вимірюється така мовленнєва одиниця кількістю речень. Висновки. Одеські та криворізькі журналісти під час висвітлення політичних подій та подавання характеристик дій політичних фігурантів проявляють старанність у формуванні негативного або позитивного іміджу останніх. Саме таку старанність ми й називаємо політичною “заангажованістю”.

1. Кондратенко Н. Засоби мовленнєвого впливу в політичному дискурсі (на матеріалі передвиборчих кампаній 2004–2007 років) // Діалог: збірка наукових праць / за заг. ред. Александрова О. В. – 2007. – Вип. 6. – С. 234–244.

2. Різун В. В. Маси. – К., 2006

. 3. Справедливая Одесса [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ya2004.com.ua/category/hottopics/vybory-2007/

4. Холод О. М. ЗМІ та імідж політиків: монографія / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – У 2-х ч. – Ч. 1. – К., 2002. – С. 148

. 5. Холод О. М. Інмутація в мас-медіа: монографія / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2006. – 167 с.