Концептуальна модель побудови і використання івент- менеджменту в управлінні підприємством

Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Сформовано та досліджено концептуальну модель побудови і використання івент- менеджменту в управлінні підприємством. Розкрито сутність складових елементів моделі, здійснено їх опис. Розроблена концептуальна модель побудови і використання івент-менеджменту в управлінні підприємством дає змогу суб’єктам івент-менеджменту та керівникам підприємств ідентифікувати необхідне  ресурсне забезпечення,  цілі,  інструментарій, політику,  правила, процедури, індикатори, критерії тощо для ефективнішої реалізації івент-заходів.

  1. 4 Goals to Set for Your Event Planning Business This Year, 2017. URL: https://www.qceventplanning. com/blog/2017/12/4-goals-set-event-planning-business-year/ (Дата звернення 16 березня 2020).
  2. 7 Characteristics of a Successful Event. Attendee Events, 2016. URL: https://attendee.events/7-characteristics- successful-event/ (Дата звернення 17 березня 2020).
  3. The 10 Event Management Skills Event Managers Need. Eventbrite. URL: https://www.eventbrite.co.uk/ blog/qualities-successful-event-managers-ds00/ (Дата звернення 11 березня 2020).
  4. The Different Types of Events: A Comprehensive List. Eventbrite. URL: https://www.eventbrite.co.uk/blog/the- different-types-of-events-ds00/ (Дата звернення 11 березня 2020).
  5. Wikipedia, the free encyclopedia, 2019. Event management. [online]. URL: https://en.wikipedia.org/ wiki/Event_management/ (Дата звернення 11 березня 2020).
  6. Федоренко В. Г. Менеджмент: підручник / В. Г. Федоренко. – Київ: Алерта, 2015. – 492 с.