Метод оцінювання та діагностування витрат на івент-менеджмент

2023;
: cc. 69 - 76
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті розвинено метод оцінювання і діагностування витрат на івент-менеджмент у вигляді матриці, яка враховує напрями управління івент-процесами суб’єктів господарювання (стратегічне управління івент-процесами; івент-менеджмент інтеграції, трансформації та змін; управління тімбілдинговими процесами; управління діловими заходами) з урахуванням фаз його формування та розвитку і передбачає для економістів та аналітиків можливість ідентифікувати ключові місця виникнення цих витрат у системі управління.

  1. Event Budget Basics (2022). URL: https://www.eventmobi.com/blog/event-budget-basics/ (Дата звернення 11 лютого 2023).
  2. Hidden Event Planning Fees: Top 20 Items that Planners Forget to Budget (2022). URL: https://www.socialtables.com/blog/event-planning/hidden-fees-budget/ (Дата звернення 11 лютого 2023).
  3. A Comprehensive Outline of Event Planning Expenses (2019). URL: https://www.liveabout.com/an- outline-of-event-planning-expenses-1223663/ (Дата звернення 11 лютого 2023).
  4. The Guide for Your 2023 Event Marketing Cost Planning (2023). URL: https://sweap.io/blog/event- budget/ (Дата звернення 11 лютого 2023).
  5. Getz D. (2008). Event tourism: Definition, evolution, and research. Tourism Management, 29.
  6. Getz D. (2012). Event studies. Theory, research and policy for planned events (2nd ed.). London. Oxford: Butterworth- Heinemann.
  7. Hard R. (2019). Event Planning: Party Vendors Every Event Planner Should Know. The Balance Small Business. [online] Available at: <https://www.thebalancesmb.com/vendors-for-event-planning-1223612> (Дата звернення 11 лютого 2023).
  8. Кузьмін О. Є. та Мельник О. Г (2007). Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навч. посіб. Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (ІВЦ «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід». 384 с.
  9. Mysyk V. (2022a). Improvement of event management positioning in enterprise management. Economics, Entrepreneurship, Management, 9(1), 34–43.
  10. Mysyk V. (2022b). Methods of evaluation of event management formation at the enterprise. Bulletin of Lviv Polytechnic National Universit. Series «Economics and Management Issues», 2(10), 154–162.