Конкурентна розвідка: сутність, значення, перспективи розвитку

2019;
: cc. 53 - 60
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Представлено результати аналізування поняття “конкурентна розвідка”, наведено характеристику визначальних особливостей, принципів, істотних цілей та завдань цього методу. Розкрито сутність і зміст основних методів конкурентної розвідки, особливості її становлення в світі та Україні, ймовірні переваги. Констатовано значні перспективи використання різних форм конкурентної розвідки вітчизняними підприємствами.

  1. Porter М.E. The Five Competitive Forces that Shape Strategy / Harvard Business Review, January, 2008,
  2. Кузьмін  О.Є.,  Горбаль  Н.І.  Управління  міжнародною  конкурентоспроможністю  підприємства:підручник. – Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 304 с.
  3. Ткачук Т. Ю. Конкурентна розвідка: навч. посібник / Т.Ю. Ткачук. – К.: НАСБ України, 2013. – 295 с.
  4. Kuzmin O. Contradictions of the national legal and regulatory framework in the field of socio-economic diagnosing in conditions of European integration / Kuzmin O., Melnyk O., Mukan O., Adamiv M. // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2015. – Т.2, № 2. – C. 7-15.
  5. Методы конкурентной разведки. URL: http://bbcont.ru/business/metody-konkurentnoi-razvedki.html.
  6. Мужанова Т.М. Конкурентна розвідка як інструмент інформаційно-аналітичного супроводу забезпечення інформаційної безпеки підприємства / Т.М.Мужанова // Економіка та суспільство. – 2018. – №16. URL: http://economyandsociety.in.ua.
  7. Calof J., Richards G., Smith J. (2015). Foresight, Competitive Intelligence and Business Analytics – Tools for Making Industrial Programmes More Efficient. Foresight and STI Governance. – March 2015. 9(1):68-81.
  8. Колосок А.М. Конкурентна розвідка як елемент комплексної системи фінансово- економічної безпеки підприємства / А.М. Колосок, О.В. Скорук, І.Я. Блеянюк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 14. – С. 394-398.
  9. Ющук Е.Л., Мальцева А.А. Конкурентная разведка. Ч.І. – 2015. URL: http://www.ci- razvedka.ru/Docs/Uchebnik-Konkurentnaya-Razvedka-UrGEU-Part1.pdf.
  10. 2019 State of Competitive Intelligence Report. URL: https://www.masstlc.org/2019-state-of-competitive- intelligence-report/.