Проблеми працевлаштування у кризових умовах та шляхи їх вирішення

2020;
: cc. 204 - 211
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
3
Lviv Politechnic National University
4
Національний університет «Львівська політехніка»

Доведено важливість оптимізації процесу працевлаштування у кризових умовах. Проведено аналіз ринку праці та стану безробіття в Україні протягом останніх років. Виявлено різке зростання безробіття. Здійснено сегментацію ринку праці за динамікою затребуваності окремих професій. Розроблено атрибутивну модель вибору професій для оптимізації процесу працевлаштування Система атрибутів представлена у моделі характеризує процес вибору професії за параметрами часу та руху, простору, впливу, що дозволить вирішити проблеми працевлаштування у кризових умовах та сприятиме мінімізації ризиків настання повного безробіття.

 1. Коронавірус в цифрах: як змінилася світова економіка // BBC NEWS Україна від 23 березня 2020. https://www.bbc.com/ukrainian/features-51994936.
 2. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
 3. Агентство Fitch Ratings підвищило прогноз по світовій економіці // Громадське радіо. Новини від 8 вересня 2020р. URL: https://hromadske.radio/news/2020/09/08/ahentstvo-fitch-ratings-pidvyshc... svitoviy-ekonomitsi.
 4. Cooke M. L. Scientific Management as a Solution of the Unemployment Problem. // The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Sep., 2015, Vol. 61, America’s Interests after the European War, pp. 146-164. URL: https://www.jstor.org/stable/1013009.
 5. Frank J. Maintaining Perceived Control with Unemployment Facilitates Future Adjustment. J Vocat Behav. 2016 Apr 1; 93: 103–119. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4765358/.
 6. Варналій А. О. Аналіз динаміки рівня безробіття в Україні / А. О. Варналій, О. В. Самотоєнкова //Статистика — інструмент соціально-економічних досліджень : збірник наукових студентських праць. Випуск 3Частина І — Одеса, ОНЕУ. — 2017. — с. 90 — 96
 7. .Куценко А. Проблеми працевлаштування молоді та шляхи їх вирішення // Ліга. Блоги. 2020. URL:https://blog.liga.net/user/akutsenko/article/30500.
 8. Свинарчук А. Проблематика працевлаштування молоді у сучасному суспільстві. Business Law Electronic Resource. 22.04.2017. URL: https://www.businesslaw.org.ua/pracevlashtyvannya-molodi.
 9. Єсінова Н.І. Проблеми працевлаштування молоді на ринку праці України / Єсінова Н.І., Голозубова А.О. 2017. с. 111-120. URL: https://cutt.ly/PgLlR7H
 10. Міщук Н. В. Статистичний аналіз рівня економічної активності та рівня безробіття в Україні /Міщук Н. В., Завада О. П. // Економічний аналіз. Тернопіль. 2019. Том 29. № 1. С. 29-35.
 11. Працюємо на твою кар’єру // Група компаній HeadHunter. URL: https://grc.ua/