Зовнішньоторговельні відносини між Україною та Китаєм: основні напрямки розвитку

2021;
: сс. 157 - 165
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Досліджено проблеми розвитку зовнішньоторговельних відносин між Україною та Китаєм, оскільки КНР займає перше місце за товарооборотом серед інших торговельних партнерів України. Проаналізовано причини інтересу Китаю до України та можливі переваги з цього для нашої країни. Досліджено показники експорту, імпорту, зовнішньо- торговельного обороту та зовнішньоторговельного сальдо між країнами. Розраховані показники дали змогу констатувати, що для більшості товарів є позитивне торговельне сальдо, що вказує на перевагу експорту над імпортом. Розраховано показники темпів зростання експорту та імпорту для основних товарних груп. Зроблено висновки про показники динаміки міжнародної торгівлі для: чорних металів, насіння і плоди показники приросту експорту мають найбільші значення, а електричні машини та продукція борошномельної промисловості — найменші. Обґрунтовано необхідність прямих інвестицій для подальшого розвитку у всіх сферах господарювання. Проаналізовано структуру інвестиційної співпраці між Україною та Китаєм та зроблено висновки про кількість прямих інвестицій, як надходять від КНР.

 1. Закон України. Про ратифікацію Договору про дружбу і співробітництво між Україною і Китай- ською Народною Республікою URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141271.html
 2. Сергій Герасимчук. Юрій Пойта. (2018) Україна – Китай після 2014: нова сторінка у відносинах. Можливості і перспективи, перешкоди і ризики URL: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/14704.pdf
 3. І.В. Клименко. Аналітична записка. URL: http://old2.niss.gov.ua/articles/1359/
 4. Віталій Хворостяний (2020) Китай – потужний бізнес-партнер чи загроза для України. URL: https://agropolit.com/spetsproekty/791-kitay--potujniy-biznes-partner-chi-zagroza-dlya-ukrayini
 5. Фурсенко І. В. (2020) Розвиток українсько-китайської співпраці: загрози й можливості. URL: https://agropolit.com/blog/408-rozvitok-ukrayinsko-kitayskogo-spivrobitnitstva-zagrozi-i-mojlivosti
 6. Яценко О. М. (2019) Торговельно-економічне співробітництво України та Китаю: можливості та загрози URL: https://sinologist.com.ua/yatsenko-o-m-torgovelno-ekonomichne-spivrobitnytstvo-ukrayiny-ta-kytayu-mozhlyvosti-ta-zagrozy/
 7. Власенко Л. В. (2017) Домінантні тенденції розвитку українсько-китайської торгівлі. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_22/1/6.pdf
 8. Макогон Ю. В. (2019) Співробітництво України та Китаю на сучасному етапі. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/ article/view/181695
 9. Осташко Тамара Олексіївна (2018) Особливості торговельної політики Китаю і перспективи експорту України до КНР. URL: https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/download/29/18/
 10. В. В. Лойко, А. Ю. Рамський (2018) Економічне співробітництво між Україною і Китаєм: реалії та перспективи. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/3.pdf
 11. Лі Інін, С. В. Захарін, М. В. Волосюк (2018) Перспективи зростання торгово-економічного співробіт- ництва КНР та України в контексті реалізації ініціативи “Один пояс — Один шлях”. URL http://www.economy.in.ua/pdf/5_2018/5.pdf
 12. Глущенко Я. І., Сторчак В. М. (2018) Аналіз зовнішньоторговельних відносин України і Китайської Народної Республіки. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journals/16_ukr/9.pdf
 13. Скоробогатова Н.Є., Корольова С.Г. (2019) Науково-технічне співробітництво України та Китаю в контексті індустрії 4.0. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/29_2019_ukr/8.pdf
 14. Гончарук А. З., Гобова Є. В., Кіктенко В. О., Коваль О. А., Кошовий С. А. (2016) Аудит Зовнішньої Політики: Україна-Китай. URL: https://sinologist.com.ua/audit-zovnishnoyi-politiki-ukrayina-kitaj/
 15. Чжан Хун (2017) Ініціатива “Один Пояс – Один Шлях”: Ризики співпраці між Китаєм та Україною та протидія їм. URL: https://sinologist.com.ua/chzhan-hun-initsiatyva-odyn-poyas-odyn-shlyah-ryzyky-spivrobitnytstva- mizh-kytayem-ta-ukrayinoyu-ta-protydiya-yim/
 16. Trade map (2021) URL: https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=5%7c804%7c%7c156%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c3%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
 17. Експортний потенціал (2021) URL: https://exportpotential.intracen.org/en/products/tree-map?exporter=804&fromMarker=i&toMarker=j&market=156&whatMarker=k
 18. Воловик І. А. , Стеценко О. М.. Доцільність використання зовнішньоекономічних індикаторів для прогнозування валютних курсів. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1499
 19. Павло Калашник (2021). У 2020 р. Китай був головним торговельним партнером України – митна служба. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-kytay-ukrayina/31043704.html