Дослідження галузі металопластикових вікон україни та напрями активізації їх виробниками інтернет-технологій

2022;
: cc. 99 - 114
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У роботі подано результати дослідження вітчизняного ринку металопластикових віконних конструкцій, його ключових характеристик, проведено аналіз галузі метало- пластикових віконних конструкцій за моделлю М. Портера. Проаналізовано діяльність найбільш відомих вітчизняних і закордонних підприємств-виробників та продавців ме- талопластикових вікон в мережі Інтернет та у соціальних мережах, а також розроблено рекомендації щодо збільшення пізнаваності виробників металопластикових віконних конструкцій у мережі Інтернет, зростання рівня лояльності клієнтів до них, отримання конкурентних переваг за рахунок ведення сторінок в Інтернеті та у соціальних мережах.

 1. Лаганін В. О. Янковська Л. А. Дослідження особливостей і тенденцій розвитку вітчизняного ринку ПВХ профілів. Видавництво Національного університету" Львівська політехніка". 2008. № 623. С. 130–136.
 2. Біденко К. Р. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища функціонування підприємства як інстру- мент антикризового управління. Управління розвитком. 2012. № 12. С. 107–109.
 3. Коваленко Д. О., Вяльцева І. П. До питання щодо рентабельності віконного бізнесу. Економічні студії. 2014. № 1. С. 137–140.
 4. Гуменна О. В. Сучасні інструменти цифрового маркетингу в системі інтегрованих маркетингових комунікацій. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. 2016. 1(1), 48–53.
 5. Яцюк Д. В. Цифровий маркетинг: майбутнє маркетингових комунікацій в брендингу. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 7. С. 70–74.
 6. Ковальчук С. В., Ковінько О. М., Лісовський І. В. Роль цифрового маркетингу в активізації міжнародної бізнес-діяльності підприємств. Маркетинг і цифрові технології. 2018. № 2 (1). С. 55–73.
 7. Косар Н. С., Бодьо С. І. Дослідження розвитку Інтернет-маркетингу в умовах пандемії. Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. 2021. № 51. С. 154–159.
 8. Юзьвак Л. І. Особливості планування маркетингу фірми в умовах кризи. Галицький економічний вісник. 2010. № 1(26). С. 99–104.
 9. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (річна інформація). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/pr/orp_rik/ arh_orp_ rik_u.html (дата звернення 03.02.2021).
 10. Аналіз ринку металопластикових конструкцій. URL: https://studwood.ru/1574915/ekonomika/analiz_ rinku_metaloplastikovih_konstruktsiy (дата звернення 04.02.2021).
 11. Стан ринку металопластикових вікон в Україні. URL: http://nova-era.rv.ua/index.php/39-stan- rynkumetaloplastykovykh-vikon-v-ukraini (дата звернення 02.02.2021).
 12. 12.Український  ринок  вікон  та  фасадів.  URL:  http://fasadinfo.ua/articles/market/79  (дата  звернення 05.02.2021).
 13. Афоніна Т. Ю. Аналіз конкурентного середовища галузі металопластикових вікон України. URL: http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/13772/1/%D0%90%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8% D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B.pdf   (дата   звернення   06.02.2021).
 14. Аналіз ринку ПВХ-профілів в Україні. URL: https://pro-consulting.ua/ua/issledovanie-rynka/analiz- rynka-pvh-profilej-v-ukraine-2020-god (дата звернення 08.02.2021).
 15. Офіційний сайт компанії Viknar`off. URL: https://viknaroff.ua/ (дата звернення 04.12.2021).
 16. Офіційний сайт компанії WDS. URL: https://wds.ua/ (дата звернення 03.12.2021).
 17. Офіційний сайт компанії Rehau. URL: https://www.rehau.com/ua-uk (дата звернення 04.12.2021).
 18. Офіційний сайт компанії Veka. URL: https://veka.ua/ua/ (дата звернення 05.12.2021).